Online Terapi

Online Terapi Nedir?

Amerikan Psikologlar Birliği (APA) tarafından onaylanan ve dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmış bir terapi uygulama biçimidir. Psikoterapi desteğinin yüz yüze verilemediği durumlarda sıklıkla kullanılır. İnternet üzerinden görüntülü ya da sesli olarak yapılır. Yüz yüze terapide geçerli olan tüm kurallar online terapi için de geçerlidir. Hangi terapi ekolünde çalışılırsa çalışılsın devam edilir. Bireysel, çift, aile ve cinsel terapilerde de kullanılmaktadır.

Hangi durumlarda, olgularda online terapi kullanılabilir ?

Terapi devem ederken, danışanın ya da terapistin geçici ya da kalıcı bir süreç için taşınması, görev değişikliğinde süreci devam ettirmek için kullanılabilir.
Coğrafi olarak ulaşılabilirlik mümkün olmadığında ya da kısıtlı olduğunda, hastalık, evde ya da hastanede yatış, karantina gibi durumlarda online terapi oldukça işlevseldir.

Online terapinin uygun olmadığı durumlar var mıdır?

Evet. Özellikle travma hikâyesi olan kişilerde, taciz, istismar gibi travmalar ya da ağır depresyon ya da dürtü-kontrol sorunları söz konusu ise online terapide bu konular hemen ele alınmaz. Danışanın çok zorlanabileceği, terapistin müdahale edemeyeceği durumlarda, yüz yüze görüşmelere geçilebilir ya da danışanın başa çıkmasını güçlendirmek, kaynaklarını fark ettirmek ettirmek, problem çözme becerilerini onarıp güçlendirmek için online terapiden faydalanılır. Asıl travmatik malzeme yüz yüze görüşmelere bırakılır.

EMDR terapisi online yapılabilir mi?

Evet. İstisnai travmatik durumlar haricinde online ile EMDR terapisi uygulanmaktadır. Terapistin bilateral uyarımları yerine danışan kendisi uyarımları yapabilir. Terapist danışanı online olarak takip eder. Bazen de EMDR aplikasyonu ile işitsel bilateral uyarımlarla çalışılmaktadır.