EMDR ile Panik Atak Tedavisi

Panik Atak ve EMDR

Gerçek bir korku faktörü olmamasına rağmen, kişinin ansızın sebebini anlayamadığı yoğun korku, dehşet duyguları yaşamasına Panik Atak denmektedir. Bir çeşit yanlış alarm tepkisinden söz edilebilir.

Panik Atak ve Işık Hızında İyileşme için EMDR Terapisi!

Gerçek bir korku faktörü olmamasına rağmen, kişinin ansızın sebebini anlayamadığı yoğun korku, dehşet duyguları yaşamasına Panik Atak denmektedir. Bir çeşit yanlış alarm tepkisinden söz edilebilir. Beklenmedik olması ciddi kaygı yaratır. Daha sonrasında panik atak yaşama beklentisi ile kişide kaçma, kaçınma tepkileri ortaya çıkar. Hayat kalitesi düşer. İşlevsellik azalır.

EMDR ile Panik Atak Tedavisi;

Panik Atak Terapisi için; danışanın geçmişi, ilk panik atağın ne zaman ve nasıl başladığı detaylı incelenir. İlk panik atak yaşandığı sırada nasıl tepki verildiği, ne düşünüldüğü, nasıl davranıldığı, öncesinde ve atak sonrasında nelerin olduğu araştırılır.

Kişinin yaşadığı ilk panik atağa nasıl anlamlar yüklediği, nasıl açıkladığı ele alınır. Pek çok kişi “ölüyorum, boğulacağım, çıldırıyorum, deliriyorum, aklımı kaçırıyorum, kontrolü kaybediyorum, kalp krizi geçiriyorum, bende çok kötü bir şeyler oluyor,…” biçiminde algılar. Yaşanan fiziksel panik belirtileri, olaya verilen anlamlarla daha da yoğunlaşabilir. Söz konusu olumsuz düşünceler, inançlar panik atağın yaşandığı anda çok güçlüdür. Sonrasında devam edip etmediğinin terapide araştırılması gerekir.

Panik Atağın kişinin yaşamını ne ölçüde etkilediği ele alınır. Nöbetle ilişkilendirilen yerlerden, ortamlardan, durumlardan kaçınma var mı? Araştırılır.

Panik atakla ilişkilendirilen beden duyumlarına yönelik hassasiyetlere bakılır. Terleme, sık nefes alma, nefes nefese kalma, sıcaklıkla ilgili hassasiyetlere kişinin nasıl tepki verdiği anlaşılmaya çalışılır.

Panik atak terapisi için gelen kişiden doktor onayı alınması gerekebilir. Panik belirtilerinin başka herhangi bir tıbbi bozuklukla ilgisinin olmadığının bilinmesi gerekir. Fiziksel bazı hastalıkların (Tiroid, akciğer, kalp hastalıkları, vd…) dışlanması gereklidir. Eğer bazı fiziksel hastalıklar varsa bunların terapi sürecinde dikkate alınması önemlidir.

Panik atakla birlikte ortaya çıkan başka psikolojik sorunlar var mı? Bakılmalıdır. Panik atak yaşayan pek çok kişide uyku bozuklukları, kaygı sorunları, obsesif kompulsif bozukluk OKB (takıntı hastalığı), depresyon, fobi, psikolojik, fiziksel travmalar, kişilik bozuklukları birlikte görülmektedir.

Panik atak şikayeti ile başvurulsa bile; bir arada bulunan psikolojik sorunların incelenerek hangisine öncelik verileceğinin netleştirilmesi ve planlanması gereklidir. Eğer panik atak öncesinde önemli bir travmatik olay varsa bu durum dikkate alınır.

Panik atak yaşayan kişinin aile ve sosyal çevresinin incelenmesi gereklidir. Danışanın kiminle yaşadığı, yalnız olup olmadığı, kimin destek verdiği, terapi sürecinde kimden destek alabileceği araştırılır. Terapi sürecinde destek verecek kişinin, danışanla beraber gerekirse görüşmeye gelmesiyle ilgili sıkıntı olup olmadığına bakılır. Bazen onay istenebilir.

Göz Hareketleri ile Sistematik Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Terapisine geçilmeden önce danışanın ilk panik ataktan bu güne başka panik atak yaşayıp yaşamadığına bakılır. Ataklar hangi sıklıkta oldu? Panik nöbetlerinde en kötü olan hangisiydi? Panik atakları nelerin tetiklediğine dair bilgiler, şüpheler, tetikleyiciler not edilir. En yakın tarihte yaşanan panik atağın anlatılması istenebilir. En kötü panik atağı, kötü yapan neydi? İlk panik ataktan önceki yıllarda kişinin hayatındaki önemli değişimler sorulur.

Daha önce panik atak ve başka psikolojik sorunlara dair terapi, danışmanlık hizmeti alındı mı? İlaç tedavisi var mı? Ayrıntılı not alınır.

EMDR ile Panik Bozukluk Terapisine hazırlık çalışması;

  • Korku, kaygı, panik sorunlarına yönelik psikoeğitim verilir.
  • Kaygı ile baş etmeye yönelik farkındalık eğitimi yapılır. Kaygının fiziksel, psikolojik, düşünsel düzeydeki belirtileri, düşünceyi durdurma, kendi kendine olumlu konuşma, diyafram nefesini kullanma gibi beceriler ele alınır.
  • EMDR işlemesi esnasında stabilizasyon için gerekli; “ güvenli yer, konteynır, kas gevşetme…” becerileri öğretilir.
  • Korkuların, panik atakların, tetikleyicilerin rahatsızlık verme düzeylerine göre sınıflaması yapılır.
  • Danışana EMDR Terapisi hakkında bilgi verilir. Terapi planlanır. Danışanın durumuna göre; tetikleyicilerden başlanabileceği gibi İlk panik atak ile de terapiye başlanabilir. Eğer panik ataktan önce yaşanan travmatik bir olay/süreç var ise o olay/süreçten de terapiye başlanabilir. Terapist ile danışan arasında güvenli bir ilişkinin kurulmuş olması beklenir.
  • Zaman zaman panik ataklara yönelik işlemelerden, geçici olarak yaşanacak rahatsızlıklardan kaçınma davranışları ortaya çıkabilir. Danışanın yaşadığı rahatsızlıkları terapistine açmasıyla çözümler bulunur ve süreç ilerler.