Tematik Algı Testi (TAT)

Tematik Algı Kişilik Testi 1938 yılında Henry Murray tarafından geliştirilmiş bir projektif testtir. TAT Kişilik Testi Psikiyatrik ve psikolojik bozukluklar ve hastalıkları, ilişki sorunlarını, kişinin iç dünyasına dair veya önemli yakınlarıyla yaşadığı çatışmaları, evlilik, ebeveynlik sorunlarını daha anlaşılır hale getirerek kişiyi daha yakından tanımak amacıyla kullanılır.

Testin süresi kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 20 dk.- yarım saat civarındadır. Test malzemesi yalnızca erkeklere/kadınlara ve hem kadın hem de erkeklere gösterilen kartlardan oluşmakta ve test esnasında katılımcıdan kendisine verilen her bir kart için başı sonu belli bir hikaye oluşturması istenmedir. Bu testte uygulayıcı kişinin kendisine sunulan belirsiz uyaran karşısında bilinçdışı fantezilerini, kendisinin de farkında olmadığı ihtiyaçlarını ve arzularını anlayabilmeyi hedefler.

Tematik Algı Kişilik Testi psikoterapi sürecine başlayacak birine yapıldığında danışanın nasıl bir iç dünyaya sahip olduğu, ruhsal kaynakları, kendini ve çevresini nasıl algıladığı, ilişkilere bakış açısı, problemler karşısındaki tavrı ve baş etme yöntemleri ve temel çatışmaları hakkında terapi sürecini besleyici ve hızlandırıcı bir işleve sahip olabilmektedir.

Psikolog Fidan Önen