Emdr Terapi

EMDR Terapisinin Amacı Nedir?

Göz hareketleri ile yapılan terapi; Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (Eye Movement Desensitizationand Reprocessing EMDR) adıyla bilinir.

EMDR’ın tek amacı yaşanan kaygıya, acıya, travmaya yönelik duyarsızlaştırma yaratmak değildir. Başlangıçta duyarsızlaştırma konusu ön planda olsa da, etkileri duyarsızlaştırmanın ötesine geçmektedir. Yeniden işleme (Reprocessing)denen kısmında patolojiye kaynaklık eden, zihindeki anı ağlarının uyarılması ve adaptif yani uyarlayıcı bilgi işleme sürecinin aktive olması sağlanmaktadır. Adaptif Veri İşleme (AIP) süreci, zihinde işlenmeden kalmış anıların işlenerek, özümsenmesini, nötr hale gelmiş diğer anı ağlarıyla entegre olmasını sağlamaktadır. Travmaya, patolojiye, rahatsızlığa neden olan anı ağları temizlenip, dönüştürüldüğünde patoloji ortadan kalkmaktadır.

EMDR için patolojiye kaynaklık eden “Anı Ağlarını” “mihenk taşlarını” (Shapiro) araştırmak ve bulmak iyileşme açısından çok önemlidir. Olumsuz anı ağları, inançların, tutumların, algılama biçimlerinin, işlev bozukluklarının temelidir.

Yaşantılarımıza ait kayıtlar anı ağlarında depolanır. Yaşantıların ve buna bağlı olarak anı ağlarının; duygusal, düşünsel, beden duyumları, inançlar gibi bölümleri bulunur. EMDR uygulamasında söz konusu anı bileşenleri harekete geçirilir. Bu yönüyle EMDR Terapisi yaşantısal bir terapidir.

EMDR ve Alt başlıklarında Yararlanılan Kaynaklar:

EMDR Terapisi Teknikleri ile Acı Anıları Silmek Dr. FrancineShapiro
EMDR Temel Prensipler, Protokoller ve Prosedürler Dr. FrancineShapiro
EMDR Temel Eğitim 1. Ve 2. Düzey Eğitim Ders Notları DBE

Randevu için

0212 570 21 26

0544 570 21 26