Meryem Gül Eren

Psikolog /Çift Aile ve Akredite EMDR Terapisti

 • Menapoz, emeklilik, yaşlanmaya bağlı krizler,
 • Boşanma danışmanlığı
 • Kürtaj ve istenmeyen gebeliklere bağlı sorunlar,tekrarlayan düşükler
 • Depresyon, (ergenlik, hamilelik, doğum sonrası ve yaşa bağlı depresyonlar)
 • Travma sonrası Stres Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluklar (mükemmelliyetçilik, titizlik, takıntılı bozukluklar
 • Panik Atak
 • Kaygı-endişe Bozuklukları (Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Bipolar Bozukluklar, Fobik Bozukluklar)
 • Ölüm, yas danışmanlığı
 • Aldatma, aldatılmaya bağlı sorunlar
 • Gelin kaynana gibi köken aile ile yaşanan sorunlar
 • Çocukluk-ergenlik dönemlerinde yaşanmış travmalar
 • Ani gelişen travmatik olaylar
 • Stresle baş etme
 • Borderline, Narsistik kişilik sorunları
 • Bilgisayar, internet bağımlılığı
 • Evlilik Öncesi Danışmanlığı
 • İletişim, sorun çözme, para yönetimi, geniş aile ile olan ilişkileri düzenleme
 • Aile içi cinsel istismar

EĞİTİM

Lisans Eğitimi: İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi/ Psikoloji Bölümü1999-2003
Lise Eğitimi: Antalya Sağlık Meslek Lisesi 1982-1986

İŞ DENEYİMİ

 1. Elika Danışmanlık Merkezinde2013 Kasım ayından bu yana, Kurucu, Aile-Çift ve EMDR Terapisti olarak çalışmaktadır.
 2. Akdeniz Danışmanlık Merkezi, Aile ve Yetişkin Terapisti (Part time). 2007-2014
 3. Ortam Ruh Sağlığı, Aile ve Yetişkin Terapisti (Part time). 2009-2013
 4. Yedikule Psikiyatri Merkezi, Aile Ve Yetişkin Terapisti. 2010-2013
 5. Kılavuz Eğitim Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 3 yıl eğitim koordinatörlüğü, 2 yıl Sorumlu Müdür ve Psikolog olarak çalıştı. Psikolog ve Aile Terapisti olarak çalışmaya devam etti. 2004-2010
 6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özürlünün Toplum İçinde Rehabilitasyonu Projesinde Psikolog. 2003-2004
 7. İstanbul Üniversitesi, Zihinsel Engelliler Destek Derneği, İstanbul Özürlüler Merkezi işbirliği ile düzenlenen ev merkezli Küçük Adımlar Programında “Aile Rehberi“. 2001-2002
 8. Şişli Etfal Hast. Nöroloji, Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi A.T.Ü. ve özel sektörde poliklinik hemşiresi. 1986-2002

TERAPİ EĞİTİMLERİ

 • İleri Düzey EMDR Teknikleri D. Jongh S. Matthijsen, Ö. Kavakçı, A. B. Yaşar, Terapi Bilimleri Akademisi, 2022
 • Anksiyete Bozuklukları için EMDR Terapisi (6 CPD) A. D. Jongh, S. Matthijsen EMDR Derneği, 2022
 • Kompleks (Dissosiyasyon, Bağımlılık, Yeme Bozukluğu, Kişilik Bozukluğu vb.) Vakalarda Grup EMDR Süpervizyonu (4 CPD) Psk. M. Çetinkaya, DBE, 2022
 • EMDR 2.0 – An Enhanced Version Of EMDR Therapy (8 Saat) Ad. De. Jongh Suzy Matthijssen, Terapi Bilimleri Akademisi, 2022
 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (DKB) Online Vaka İzleme ve Grup Çalışması (8 oturum) M. Yanık Zihin Okulu 2022
 • Travma, Bağlanma ve Utanç (9 Saat) Ped Ogden, Sensory Motor Psikoterapi Enstitüsü, 2021
 • EMDR ile Anksiyete ve Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisi (6 CPD) R. Shapiro, EMDR Derneği, 2021
 • Psikoterapistler İçin Tanı Ve Ayırıcı Tanı Teori Ve Beceri Kazandırma Eğitimi (3saat) Prof. Dr. Medaim Yanık, 2020
 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi Eğitimi (14 Saat) 1. ve 2. Düzey Eğitim, Prof. Dr. Medaim Yanık, 2020
 • Yas Çalışmalarında EMDR Terapisinin Kullanımı (12 CPD) M. Solomon, EMDR Derneği, 2019
 • Çocuğun Duygusal Yaralarını Sarmak (7 saat) Uzm. Dr. S. Öztanrıöver, Çocuk Psikoterapileri Derneği, 2019
 • EMDR ile Yetişkinlerle Bağlanma Sorunları Üzerine Çalışmak (18 saatlik Eğitim ve 8 saatlik grup süpervizyonu) DBE, 2019
 • EMDR Avrupa Akredite EMDR Terapisti EMDR EUROPE, 2019
 • Migren Ve Fibromiyalji Tedavisinde EMDR Terapisi EMDR Derneği, 2018
 • EMDR 2. Düzey Eğitimi (Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) Sertifikası DBE, 2017
 • Aile Danışmanlığı Programı Sertifikası (450 Saat) İstanbul Zaim Üniversitesi, 2017
 • EMDR 1.Düzey Eğitimi (Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) Sertifikası DBE, 2016
 • Travma Çalışmalarında Aile Terapisi Gönüllü Eğitimi Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED), 2015
 • Premarital Counseling (Evlilik Öncesi Danışmanlığı) Eğitimci: William J.HİEBERT, Çift Ve Aile Terapileri Derneği, 2012
 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi (Çift ilişkisinde): Aldatmada İyileşme (14 saat) Eğitimci: K. Maki Banmen, Satir Institute Of The Pacific, 2012
 • Satir Dönüşümsel Sistemik Aile Ve Çift Terapisi Eğitimi Ve Sertifikası (375 Saat) Eğitimci: Sibel Erenel Usluer, Satir Institute Of The Pacific, 2006-2010
 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Terapide Ailelerle Çalışma (14 saat) Eğitimci: K. Maki Banmen, Satir Institute Of The Pacific, 2010
 • Satir Modeli: Çift Terapisi; Benzerlik ve Farklılıklarla Uyumlu Bir Şekilde Çalışma (14 saat) Eğitimci: K. Maki Banmen, Satir Institute Of The Pacific, 2009
 • Kriz Müdahale ve Klinik Değerlendirme (9 saat) Eğitimci: Dr. M. Gazioğlu, Dr. E. Stroup, 2008
 • “Aile yeniden yapılandırma” sürecini, süpervizör ve eğitim grubu eşliğinde kendi ailesinde çalıştı (9 saat), 2008
 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapide Bireyler ve Ailelerle Çalışma (14 saat) Eğitimci: K. Maki Banmen, Satir Institute Of The Pacific, 2007
 • Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi (40 saat) Eğitimci: Dr. A. Karaosmanoğlu, Psikonet, 2005-2006

ÇİFT AİLE TERAPİLERİ DERNEĞİ SEMİNERLER (ÇATED 2016)

 • Çift İlişkisi Ve Teknoloji. Uzm. Psikolog Nesteren Gazioğlu, 2016
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi. Psikolog Dr. Senem Zeytinoğlu, 2016
 • Çift Terapisinde Terapötik Kartların Kullanımı. Uzm. Psikolojik Danışman Neylan Özdemir
 • Çiftlerle Çalışırken Nörobiyolojik Yaklaşım PACT (Stan Tatkin). Uzm. Klinik Psikolog Eda Arduman, 2016

RORSCHACH VE PROJEKTİF TESTLER DERNEĞİ TEST VE EĞİTİMLERİ

 • Ergenlik ve Genç Yetişkinlikte Bipolar Bozukluklar ve Mani/Melankoli: Devamlılık mı? Yoksa Kesinti mi? Estelle Louet, 2015
 • Psikozlarda Kayıp Sorunsalları: Kuramsal ve Projektif Yaklaşım. F.David Camps, 2014
 • Depresyon ve Psikopatolojilerde Projektif Testlerle Değerlendirme. Prof. Claude De Tychey, 2010
 • Ruhun ve Bedenin Hast. Rorschach İle Değerlendirilmesi. M. Baoudin, 2009
 • Kadınlarda Psikosomatik Hastalıklar ve Rorschach ile Değerlendirilmesi. Marianne Baoudin, 2009
 • Psikosomatik Hastalarda Rorschach Testinin Yorumu ve Vaka Çalışması. Piero Porcelli, T.İ. 2006
 • Ruhsal Dünyasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi. Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 2005
 • Tanı ve Terapi sürecinde Rorschach ve T.A.T.’nin Bütüncül Yaklaşımla Ele Alınması ve Vaka Çalışması. Rorschach ve Projektif Testler Derneği, 2007
 • Tematik Algı Testi (T.A.T.), Dç. Dr. T.İ. Tunaboylu. Rorschach Ve Projektif Testler Derneği, 2005-2006
  Rorschach Testi Psikanalitik Yorumu Ve Vaka Çalışmaları. Dç. Dr. T.İ. Tunaboylu, Rorschach Ve Projektif Testler Derneği, 2003-2005

SEMİNER VE ÇALIŞTAYLAR

 • Travmatik Stres Kongresi Salgın Dersleri. 2021
 • Türkiye EMDR Kongresi. 2021
 • “Adaptif Bilgi İşleme Modelini (AIP) ve EMDR Terapisini Zor Ve Kompleks Danışanlarda Kullanmak; Kurallara göre Gitmeyi ve Esnekliği Entegre Etmek” Eğitimci; Udi Oren Ph. D. EMDR Derneği, 2017
 • Terör ve Ruhsal Travma: Nasıl Başa Çıkabiliriz? Bilgi Üniversitesi Açık Üniversite Konferansları, 2017
 • Terapötik Kartların Terapide Bireyler ve Ailelerle Kullanımı
  “Duygular, İnsan Davranışı ve Temas İletileri, Değişim” Bakış Danışmanlık ve Eğitim merkezi, 2016
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) olan Hastalar için EMDR Terapisi Çalıştayı. Derek Ferel, EMDR Derneği, 2016
 • EMDR Sempozyumu. EMDR Derneği, 2016
 • Terör ve Ruhsal Travma: Nasıl Başa Çıkabiliriz? Bilgi Üniversitesi Açık Üniversite Konferansları, 2017
 • Terapötik Kartların Terapide Bireyler ve Ailelerle kullanımı (Duygular -İnsan Davranışı ve Temas İletileri-Değişim). Bakış Danışmanlık ve Eğitim merkezi, 2016
 • Çift İlişkisi Ve Teknoloji. Uzm. Psk. N. Gazioğlu, 2016
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi. Psk. Dr. S. Zeytinoğlu, 2016
 • Çift Terapisinde Terapödik Kartların Kullanımı. Uzm. Psk. Dan. N. Özdemir, 2016
 • Çiftlerle Çalışırken Nörobiyolojik Yaklaşım PACT (Stan Tatkin). Kln Psk. Eda Arduman, 2016
 • Cinsellik Ve Cinsel Tedaviler IX. Ulusal Kongresi “Çocuğun Cinsel Eğitimi” Kursu. CETAD, 2012
 • Toplumda Barış, Ailede Barış Sempozyumu. ÇATED, 2016
 • Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi. 2012
 • Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları Atölye Çalışmaları. Şema Terapi Sempozyumu, Jeffrey Young. 2006
 • Anne ve Çocukla Psikoanalitik Çalışma. PSİ Anne ve Çocuk Psikolojik Danışmanlık Merkezi, 2006
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri bölümünün ayda bir kez düzenlediği vaka toplantılarına katıldı. 2006
 • Analitik; Çocuk, Aile Değerlendirmesi İlk Görüşme. Türk Psikologlar Derneği, 2006
 • Ulusal Çocuk – Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 2005
 • Gelişimsel Nöro psikiyatri I. Otizm Sempozyumu. 2003
 • TEACCH Programının Temel İlkeleri. 2003
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Tanı, Etiyoloji ve Tedavi. 2003
 • Gelişimsel Geriliği olan Çocuklarda Küçük Adımlar Programı Sertifikası. 2002

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİNDEN ALINAN SEMİNERLER

 • Gençlik Aşkları. Gençlik Üzerine Tartışmalar VI, 2005
 • Yitik ve Yas. Gençlik Üzerine Tartışmalar V, 2004
 • Çocuk Psikanalizinde Çerçeve ve Oyun, 2004
 • Gençlerde İntihar ve İntihar Girişimi: Çocuk Ergen psikanalizi Çalışma Grubu, 2001
 • Sır/Sınır Olarak Beden. Gençlik Üzerine Tartışmalar, 2001

YETİŞKİN VE ERGENLERE YÖNELİK ÖLÇEK VE TESTLER

 • Rorschach Testi (Analitik Yaklaşım)
 • Tematik Algı Testi (T.A.T.)
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (M.M.P.I.)

PSİKANALİZ SÜRECİ

Kişisel olarak haftada 3 gün olmak üzere (5 yıl) PSİKO ANALİZ’ den geçerek, danışanlara rehberlik etmek için gerekli değişim ve dönüşüm sürecini deneyimledi. Psikiyatr-Psikanalist Vehbi KESER, 2004 - 2009

ÜYE OLUNAN DERNEK

meryem-photo

PSİKOLOG

AİLE / ÇİFT / BİREY EMDR EUROPE ONAYLI SERTİFİKALI EMDR TERAPİSTİ

Belge ve Sertifikalar

s7 s7
s6 s6
s1 s1
s2 s2
s3 s3
s4 s4
s5 s5
meryem-gul-s-1 meryem-gul-s-1
meryem-gul-s meryem-gul-s
Profesyonel Kadromuz

suleymank

UZM. PSK. SÜLEYMAN KÜÇÜKCAYMAZ

nermins

UZM. PSK. NERMİN SARIBAŞ

rukiyev

KLİNİK. PSK. RUKİYE VATANSEVER

sait-kahraman

DR.KLİNİK PSK. SAİT KAHRAMAN

cahitk

UZM. PSK. CAHİT KESKİNKILIÇ

caglab

PSK. ÇAĞLA BUĞA

aylini

UZM. PSK. AYLİN İPEK TİMUR

ezgit

UZM. PSK. DAN. EZGİ TAŞ YILDIZ

gizemo

UZM. PSK. DAN. GİZEM ÖZDEMİR GÖKER