Psikolog Görüşme Ücretleri Ne Kadar?

Psikoterapi Ücretleri Ne Kadar?

Terapi ücretleri danışan ve psikolog arasında terapinin en önemli unsurlarındandır. Adına “çerçeve “ denilen terapi anlaşmasının bir parçasıdır. Terapi olabilmesi için mutlaka sembolik te olsa bir ücret/bedel ödenmelidir. Aksi takdirde terapinin önemli bir ayağı yok sayılmış olur.

Merkezimizde bireysel terapi /danışmanlık ücretleri 2022 yılı itibariyle 400 ile 700 Tl arasında değişmektedir. Süre sabit olup 50 dk. dır. Terapistin eğitim, deneyim ve ek klinik becerilerine göre psikologlar arasında farklı ücretler olabilir.

Cinsel, Aile, Çift Terapisi ücretleri farklıdır. Özel eğitim ve beceri gerektiren bu alanlar, bireysel terapilere göre farklı ücretlendirilir. Terapi süreleri 50 dk olabileceği gibi 75 ya da 90 dk’lık görüşmeler biçiminde de planlanabilir. Ücretler süreye göre ayarlanır.

Terapi ücretleri genellikle her seansın başında bazen de sonunda ödenir. Sürdürülebilirlik açısından bazen indirimli uygun ödeme seçenekleri gündeme gelmektedir. Paket, peşin ödeme gibi seçenekler olabilir.

Psikiyatrist Ücretleri Ne Kadar?

2022 yılı için hekim muayene ücretleri 700 ile 800 arasında değişmektedir. Süre yine 50 dk’dır. Psikiyatrik muayenelerde genellikle kontrol ücrete tabidir. Başlangıçta bir görüşme yapılır. Tedavi düzenlenir. 1 ay gibi bir süre sonra kontrole çağrılır. Eğer ilaç kullanımına bağlı herhangi bir yan etki var ise 1 ayı beklemeye gerek yoktur. Eğer terapi yapılacaksa danışan ve hekim beraber karar verebilirler.

Online Terapi ücretleri ne kadar?

Merkezimizde online ve yüz yüze terapi ücretleri değişmemektedir. Terapi yapmayı mümkün kılan bütün kurallar online terapi, danışan ve terapist için geçerlidir. Önceden kararlaştırılan gün ve saatte, gerekli onam formları alınarak yapılır. İster online, isterse yüz yüze; danışan ve psikolog kurallara uyarak iyileşme yolculuğuna çıkabilir. Plan dahilinde, kuralları olmayan görüşmeler pansuman niteliğinde anlık ihtiyaçları giderebilir. Terapi gerçekleşmez. Bir psikolog ile görüşmenin terapi olabilmesi için danışanın hayatında bir yer edinmesi ve çaba harcamasını, öz disiplini gerektirir.

EMDR Terapisi Ücretleri Ne Kadar?

Emdr Terapisi ücretleri bireysel terapi ücretleri ile aynıdır. Süre olarak 50 dk dır. Ancak psikolog ve danışan; bazı önemli anıların işlenmesi gerektiğinde 75 dk ya da 100 dk gibi sürelerle çalışmayı isteyebilirler. Bu durumlar önceden konuşulup planlanır. Ücret ona göre değişir.

SGK Ve Özel Sağlık Sigortaları Psikolog / Terapi Ücretlerini Karşılıyor Mu?

Maalesef SGK Psikoterapi ücretlerini karşılamamaktadır. Sadece özel Psikiyatri Dal Merkezlerinde yapılan muayenelerin bir kısmını karşılamaktadır. Bu merkezlerde sınırlı sayıda psikolojik ölçeğin ücreti ödenmektedir. (Rotter Cümle Tamamlama Testi, Eysenck Kişilik Testi, Mini Mental Test, vb.)

Özel sağlık Sigortaları genellikle ruh sağlığı, psikoterapi, psikolojik test ve ölçeklere dair uygulamaları kapsamamaktadır. Bazı Özel sağlık siğortaları yılda 5 veya 6 seanslık görüşmeleri kapsayabilmektedir. Fakat burada da ödenecek ücret kısıtı bulunmaktadır. Anlaşmalı kurumlara yönlendirme yapılmaktadır. Kurumumuzun böyle bir anlaşması ekonomik gerçeklerle uyuşmadığı için yoktur.

Tamamlayıcı Özel Sağlık Sigortalarının da terapi, psikolojik test ödemeleri yoktur. Sadece kendi kurumları bünyesindeki psikolog ile yılda bir kez görüşme ücretsizdir.