Danışmanlık sürecinde nelerden faydalanılmaktadır?

psikolojik-testler

Psikolojik destek, danışmanlık ve psikoeğitim sürecine hizmet edebilecek Gelişim testleri, Zeka testleri, Dikkat, Bellek, hafıza sorunlarını anlamaya yönelik Nöropsikolojik testler, Terapiye yönelik Kişilik Testleri uygulanmaktadır.

Bilimsel olarak geçerlik ve güvenilirliği kanıtlanmış test ve ölçekler, belirti tarama envanterleri, psikolojik destek, danışmanlık ve psikoeğitim sürecine hizmet edebilecek Gelişim testleri, Zeka testleri, Dikkat, Bellek, hafıza sorunlarını anlamaya yönelik Nöropsikolojik testler, Terapiye yönelik Kişilik Testleri uygulanmaktadır.

Çocuk /Ergen danışmanlıklarında, akademik yaşama yönelik sorunlarda ihtiyaca göre zeka, dikkat, gelişim, kişilik testlerine başvurulmaktadır. Test, envanter ve ölçeklerin ışığında yol haritası hazırlanmaktadır.

Başlangıçta test ve ölçeklere başvurulmakla birlikte, terapi süreci devam ederken ya da bazen sonunda da karşılaştırma amacıyla kullanılmaktadır.

Psikolojik Test ve ölçlekleri; gerekli eğitim ve sertifikaları almış Uzman Psikologlar uygulamaktadır. Test ve ölçeklerin sonucu, danışana gerekli olan kısımları açıklanmakla birlikte, genellikle danışmanlık ve terapiyi yapacak hekim, psikoterapistte kalmaktadır.