Aile Terapi

aile-cift-terapi-1Aile Çift Danışmanlığı
Aile – Çift Danışmanlığındaki temel çalışma konuları; aile içi iletişim, bağımlılık sorunlarına bağlı problemler, evlilik öncesi danışmanlığı, fiziksel, psikiyatrik sorunlara bağlı aile ve ilişki sorunları, evlilik problemleri, aldatma/aldatılma sorunları, Yaşlanma, emeklilik, aile içi krizler sayılabilir.

Aile ve Çift Terapi/Danışmanlığı, bireysel terapilere göre farklılık göstermektedir. Aile – Çift terapi/danışmanlığında bireylerden ziyade sistemin, kişilerarası ilişki ve iletişimin, ailenin, çiftin işlevselliğine odaklanılır. Bireysel seanslardan farkı olarak seans süreleri daha uzun olabilir. Haftalık, aylık görüşmeler yapılır.
Aile -Çift Danışmanlığındaki temel çalışma konuları; aile içi iletişim, bağımlılık sorunlarına yönelik problemler, evlilik öncesi danışmanlığı, fiziksel, psikiyatrik sorunlara bağlı aile ve ilişki sorunları, evlilik problemleri, aldatma/aldatılma sorunları, Yaşlanma, emeklilik, aile içi krizler, boşanma danışmanlığı sayılabilir.

Aile ve çift terapisinde yapılan danışmanlık sürecinde, aile içinde ve çiftler arasında yaşanan mecburi ve sıkıntılı süreçlere değinilerek sorunların çözülebilmesi ve aile bireylerinin olumlu yönde gelişiminin sağlanmasıdır. Aile içi iletişimin ve diğer insanlarla olan iletişim sorunlarının düzeltilmesi hedeflenmektedir.

İstanbul’da aile ve çift terapisi son yıllarda daha büyük bir öneme sahip olmaya başladı, Kişiler, sorunlu ve karşılaştıkları zorluklardan kurtulabilmek için değişime ihtiyaç duymaktadırlar. Psikologlar, aile ve çift üyelerinin birbirlerine yardım edebilmeleri için en uygun yolları bulmasına yardım ederler. Her bir üyenin sıkıntısı aile olgusu içinde değerlendirilir.

Aile ve çiftlerle olan çalışmaların uzun süreli etkisi gözlenmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. Terapiye katılan aile ve çift bireylerin, kendileri ve diğer aile bireyleri hakkında daha fazla şey öğrenmektedirler. Bireylerin birbirleri ile kurdukları yakın ilişkiler desteklenmektedir. Problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi ile birlikte, sadece anlık sorunlara çözüm üretilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek zorluklarla baş edilebilmesi öğretilmekte ve hedeflenmektedir.