Çift Aile Terapistleri Ne Yapar

Neden Çift Aile Terapisti

Çift Aile Terapistleri; var olan psikoloji /Psikolojik Danışmanlık/ psikiyatri Eğitimlerine ilaveten, Çift -Aile yapıları, aile sistemleri, aile-çift sorunları, aile içi ilişki dinamikleri, aile etkileşimleri ve aile patolojileri konusunda özel eğitim/yüksek Lisans eğitimi almış, bu konularda uzmanlaşmış kişilerdir.

Aile ve çift arasındaki ilişki ve etkileşimler, aldatma, aile krizleri, boşanma, evlilik öncesi danışma, alkol madde bağımlılık sorunları, psikiyatrik hastalıklar, çocuk-ergen-yaşlılıkla ilgili gelişimsel her türlü sorun Çift Aile Terapistlerinin çalışma konularını oluşturur.

Kısaca Çift Aile Terapistlerini diğer ruh sağlığı çalışanlarından ayıran kendine has özel becerileri vardır. Çiftlerle, ailelerle çalışırken, problemleri ilişkiler üzerinden anlamak için yoğun bir eğitimden geçerler. Hem kendileri hem de danışanlar için bütüncül bakış açısından bakma becerisine sahiptirler.

Çift Aile Terapistleri Sadece İlişkisel Sorunlarla Mı Çalışır?

Çift-Aile Terapistleri (ÇAT) ilişki sorunları yanında, kişilerin sıkça karşılaştığı psikolojik, psikiyatrik sorunlarla yani depresyon, bağımlılık sorunları, takıntı, kaygı, fobik bozukluklar, travma sorunları, kadın, çocuk, yaşlı psikolojisine yönelik sorunlarla da etkin olarak çalışırlar.

Çift Aile Terapistleri, bireyi yaşadığı aile, çevre ortamı içinde etkileşimsel bir varlık olarak ele alır. Var olan ruhsal problemler için en uygun çözümler de; bireyin yaşadığı, soruna kaynaklık eden Çift aile sisteminde bulunup, çözülebilir.

(ÇAT) Çift Aile Terapistleri ileri derecede eğitim görmüş kişilerdir. Herhangi bir problemle uğraşan kişilere, bir ilişki içinde olsun ya da olmasın, sistemik yaklaşımı kullanarak yardım ederler. (Chris Fariello)

Çift Aile Terapisine; her iki çiftin, bütün aile üyelerinin gelmesi gerekir mi?

Çift-Aile Terapistinin ilişki danışmanlığı/ilişki terapisi yapabilmesi için her iki eşin, bütün aile üyelerinin orada olması şart değildir. Kişinin yaşadığı sorunun iç yüzünü anlama, başka açıdan bakma, soruna neden olanları görme, çözüm için ipuçlarını fark etme, fark ettirme temel hedeftir. Tek kişi bile terapiye gelmiş olduğunda, çiftin, ailenin yaşadığı sistemi etkileyecek iyileşme kaynakları aktive edilebilir. Çift aile Terapistleri, sorunun odağına bireyi koymazlar. Sistemin nerede bozulup, aksadığına, nasıl düzeltilebileceğine odaklandıkları için bireyin üstündeki “hasta” rolünü ortadan kaldırırlar. Bireye terapi uygularken, her zaman ilişkilerin de çok önemli olduğu bakış açısıyla hareket ederler.

Bir psikoloğa gitmeyi düşündüğünüzde, gideceğiniz psikoloğun/ terapistin Çift Aile Terapisi eğitimi almış olması iyileşme süreci için bir avantajdır.

ÇAT yani Çift Aile Terapistleri psikoterapi, aile sistemleri üzerine yoğun eğitimler alan uzmanlardır. Kişinin yakınmaları, hastalıkları, tanıları, hastalığın yarattığı olumsuz ilişki ve etkileşimleri bütün içinde görüp, müdahale edebilirler.

Kısaca Çift Aile Terapistlerini diğer ruh sağlığı çalışanlarından ayıran kendine has özel becerileri vardır. Çiftlerle, ailelerle çalışırken, problemleri ilişkiler üzerinden anlamak için yoğun bir eğitimden geçerler. Hem kendileri hem de danışanlar için bütüncül bakış açısından bakma becerisine sahiptirler.

Psikolog Çift Aile Yetişkin Terapisti
Meryem Gül Eren