Boşanma Danışmanlığı

Boşanma Danışmanlığı Nedir?

Boşanma danışmanlığı, birkaç seans alınabileceği gibi uzun süreli bir değişim/ dönüşüm aracı olarak ta görülebilir.

Boşanma danışmanlığı için bütün ailenin ya da eşlerin birlikte gelmesi şart değildir. Tek bir eş gelebileceği gibi eşler, birlikte gelip, kendilerini bekleyen zorluk ve süreçler hakkında da bilgi alabilirler.

Boşanma zorlu bir süreçtir. İnsan hayatının evlilik, doğum gibi önemli süreçlerinden biridir. Kayıp ve acıların, zorlukların yaşanması olağandır.
Yasal boşanma ile birlikte; duygusal, ekonomik, sosyal, ilişkisel boşanmanın de gerçekleşmesi için çalışılır.

Boşanma İle Ortaya Çıkan Sorunlar Nelerdir?

Çocuk var ise; boşanma kararı çocuklara nasıl açıklanacak? Yaşları ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak neler, nereye kadar, nasıl ifade edilecek?

Boşanma ile ilgili çocuklar ne kadar bilgi sahibi olacaklar? O güne kadar neler biliyorlar?
Karar açıklandıktan sonraki tepkileri ile nasıl baş edilebilir?

Çocukların okul, velayet, nafaka gibi gereksinimleri ile ilgili kararlar nasıl verilecek?
Çocuklar nerede, kiminle, hangi koşullarda kalacak?

Geniş aile ve sosyal çevre ile ilgili ilişkiler nasıl düzenlenecek?
Maddi sorunların nasıl üstesinden gelinecek?

Boşandıktan sonra ebeveyn ilişkileri nasıl düzenlenecek? Çocuklarla ilgili kararlar nasıl verilecek?
Boşanma aile ve bireylerde, şok etkisi yaratır. Her bir aile bireyinde tutulması gereken yaslara sebep olur.

Boşanma konusu, pek çok olumsuz duygu ve davranışı da ortaya çıkartır. Şiddete başvurma, gözdağı verme, korkutma, tehdit, can güvenliğini sarsmaya yönelik kışkırtıcı eylem ve dürtüler devreye girebilir. Bunlar kriz yönetimini gerektirir. Acil önlemler başvurulabilir.

Boşanma Sonrası Psikolojik Bozukluklar Görülebilir mi?

Boşanılan eşe yönelik bitmemiş, çözülmemiş sevgi, nefret, kızgınlık, kin, aşk, bağlılık gibi duygular devam edebilmektedir. Bunlar bireyin uzun vadeli olarak, yaşamdan doyum almasına, iyilik ve güven haline engel olabilmektedir.

Yasal boşanmanın üstünden 10 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına karşın, etkilerinin hala çok canlı olduğu görülmektedir.

Boşanmak; Evliliğin, ailenin, yaşam alanının kaybı, depresyon, kaygı bozukluğu gibi psikiyatrik rahatsızlıkları tetikleyebilir. Geleceğin belirsizliği, gelecek korkusu önemli bir sıkıntı kaynağı olabilmektedir. Psikiyatrik açıdan da zorlayıcıdır.