Evlilik Öncesi Danışmanlığı

Evlilik Öncesi Danışmanlığı Nedir?

“Evlilik düğünden önce başlar”. Sorun çözme, karar alma, ortak tutum belirleme, kendileri için önemli konuları ön plana çıkarabilme, hedefe odaklanma, dikkat dağıtıcı, çiftin arasını bozucu kişi ve konulardan uzaklaşabilme ya da mesafe koyabilme, akrabalarla ve diğer önemli kişilerle ilişkileri düzenleme konularında; çiftin var olan kapasite ve becerileri evlilik öncesi danışmanlığında ele alınıp, çiftler desteklenir.

Evlilik Öncesi Danışmanlığında, çiftin beraberce sorunları ele almayı, çözmeyi, uzlaşmayı öğrenmeleri hedeflenir. Beklentilerin net, açık ve anlaşılır olması için çalışılır.

Bazen cinsel gereksinimler, çocuk sahibi olma ya da aile baskısından kurtulma, ekonomik sebepler baskın olabilir. Duygusal gereksinimlerin tatmin edilmesi ön planda olabilir. Hangi sebep ön planda olursa olsun; evlenecek çiftin güçlü yanlarını destekleyen, güçsüz, zayıf denebilecek yanlarına da dikkat çeken bir çalışma yürütülür. İlerde yaşanabilecek olası sorunlara yönelik bilgiler verilir. Ciddi sorun olduğunu ve yardım alınması gerektiğine dair bilinçlendirme yapılır.Evlilik Öncesi Danışmanlığında; Çiftin birlikte gelmesi gerekir. 4-5 görüşme yeterli olabileceği gibi ihtiyaç duyulması halinde uzatılabilir de.

Evlilik Öncesi Danışmanlığında Neler Ele Alınır?


Düğün; nerede, nasıl yapılacak? Nasıl bir evde oturulacak? Hangi eşyaları hangi taraf alacak? Aile bütçesi nasıl yönetilecek? Farklılıkların üstesinden nasıl gelinecek? Eşler birbirlerine nasıl uyum sağlayacak? Ailesel farklılıklar nasıl çözümlenecek?Çiftler yasal evlilik bağı öncesinde, ciddi pek çok konuyu konuşmak, sorunu çözmek zorundadırlar. Üstelik sadece kendi sorunlarını değil, köken/kaynak ailelerinin beklentilerini, özlemlerini ve umutlarını da gerçekleştirmek durumundadırlar. Yakın ve uzak akrabalarla ilişkiler nasıl düzenlenecek?Evlilik Öncesi Danışmanlığındaki bir diğer amaç; düğün sürecindeki hayal kırıklıklarını, aile içi çatışmaları, eşlerin birbirlerine yönelik hayal kırıklıklarını azaltmak, önlemek,evliliğin duygusal yüklenme olmadan devam etmesine yardımcı olmaktır.

Evlilik Öncesi Danışmanlığı, Evlilik Sorunlarını Azaltır mı?
Araştırmalara göre; evlilik öncesi danışmanlığı ile çiftlerin iletişim becerilerinin geliştirilmesinin, 10 yıllık süre içinde boşanma oranlarını azalttığı yönündedir. Evlilik öncesi danışmanlığında temel amaç, çiftin bağlılığını güçlendirmek üzere, özellikle iletişimlerini geliştirmeye odaklanmaktır.
İlişkide; hem kendi bilinmeyen yönlerini keşfetmeleri hem de ilişkiye yönelik etkileri, etkileşimleri ve temel başa çıkma tarzları ele alınır. Farkındalık için çalışılır.

Çiftler, evlilik Öncesi Danışmanlığı ile; kendi iletişim tarzlarını, problem çözme ve uzlaşma becerilerini, evlilikten ve eşten neler beklediklerini, beklentilerinin ne kadar gerçekçi olup olmadığını gözden geçirirler.

Evliliğin gerektirdiği sorumluluğu alma, beklenti ve özlemlerinin gerçekleşmesi için gerekli özveri ve cesareti gösterme konusunda desteklenirler.

Evlilik Öncesi Danışmanlığı ile, çiftin kendi başlarına konuşmalarının zor olabileceği, utandıkları, çekindikleri konuların ele alınmasını ve netleştirilmesini sağlar.
Evlilik öncesi testek almak istiyorum, evlilik öncesi yardım, evlilik terapisi, evlilik öncesi destek nereden alabilirim.