Evlilik – İlişki Sorunları

Evlilik – İlişki Sorunları

 • İlişkide; güçlülük, baskınlık, pasiflik, çekingenlik, güven, emniyet hissi, yeterlilik ya da yetersizlik, bağlanma aidiyet, sahiplenme, sorumluluk nasıl yaşanıyor?
 • İlişkideki niteliklerin, becerilerin, yetersizliklerin, sorumluluk, sorumsuzlukların ilişkiye yönelik etkileri neler?
 • Anlaşmazlıklar hangi konularda ve nasıl ortaya çıkıyor? Anlaşmazlıklar nasıl çözülüyor?
 • Mevcut ilişki duygusal, düşünsel, cinsel boyutlarda tatmin edici mi?
 • Tatmin edici değilse, hangi çözüm yollarına başvuruluyor?
 • İlişkilerde kişisel saygı ve sınırlar nasıl belirleniyor?
 • İç içe geçmişlik, kaynaşmışlık mı hakim? Yoksa arada duvarlar mı var?
 • Kişisel sınırlara, değerlere ve inançlara karşı nasıl davranılıyor?
 • Yakınlık nasıl yaşanıyor?
 • Hangi düzeylerde yakınlık tatmin edici?
 • Hangilerinde değil?

Yani duygusal, sosyal, fiziksel, cinsel, entelektüel, ruhsal, eğlence, vb. yakınlık ve tatmin düzeyleri ele alınır.
Duygular nasıl gösteriliyor? Çiftlerin birbirlerine yönelik bakım, şefkat, sevgi, kabul gibi temel insani gereksinimleri karşılanıyor mu? Karşılanmıyor ise; bununla nasıl baş ediliyor?

İlişki Terapisi/Danışmanlığında Yapılabilecekler Nelerdir?

Bazen çiftler sorunlarla, farklılıklarla baş etmede başarısız/yetersiz kalabilirler. Bu tür durumlarda ilişkilerini, bir uzmanın yardımıyla gözden geçirip, kendileri için daha iyi olanı bulma ve sorunları çözme uğraşısına girebilirler. İlişki Terapisinde güç, yakınlık, güven, anlayış, bağlılık gibi konular gözden geçirilir.Eşlerin ilişki kurma biçimlerindeki olumlu ve olumsuz olabilecek özellikler dikkatli bir incelemeyi gerektirir. İlişki kurma biçimlerini çoğunlukla yetiştiğimiz aileden miras olarak getiririz. Yetiştiğimiz ailede; güç, güven ve yakınlık nasıl yaşanıyor ve algılanıyorsa, bizde kendi ilişkimizde benzer davranışları sergileriz. Çocuklukta öğrenilen ilişki biçimleri bazen mevcut ilişkide yani bugünde, ciddi sıkıntı ve sorunlara kaynaklık edebilir.