İnternet Bağımlılığı ve İlişki

İnternet Bağımlılığı ve İlişki Sorunları
İnternet bağımlılığı aile dinamiklerini olumsuz etkilemektedir. Sosyal paylaşım sitelerinde geçirilen zaman, eşlerin birbirlerine vakit ayırmasını engellemekte, eşler arası iletişim ve etkileşimi bozmaktadır. Sosyal paylaşım sitelerindeki sanal ilişkiler; evlilik memnuniyetini azaltmakta, evlilikten beklentiyi artırmakta, ancak ilişki için sorumluluk almayı engellemektedir.

Sanal ortamdaki ilişkiler, geçirilen uzun zamanlar eşler arası ilişki sorunlarını artırdığı için bu tür sorunları bireysel yollarla çözebilmek mümkün olmadığında, Aile- Çift Terapileri devreye girmekte ve etkili olmaktadır.

İnternet Bağımlılığı; Çocuk ve Ergenler

Çocuk ve ergenlerin, internet ortamında çok fazla vakit geçirmesi, ciddi bir takım fiziksel, sosyal, duygusal düzeyde sorun yaşamalarına, aile ve arkadaş, akran ortamından kendilerini soyutlamalarına, içe kapanmalarına, dış dünyanın gerçeklerinden kaçmalarına neden olmaktadır. Aileler internet bağımlılığı ile nasıl baş edeceklerini bilememektedir.

Çocuk-ergenlerin bağımlılık davranışları ile baş edebilmek için, aile içi ilişki ve kuralların net olması, anne babaların açık ve net sınırlar koyabilmesi, kararlı olmaları gerekmektedir.

İnternet Bağımlılığı ile baş etme sürecinde, ailenin bütün olarak sürece dahil olması, sorunun daha az zahmet ve kayıpla çözülebilmesi, ergenlik sorunlarının azaltılabilmesi açısından faydalıdır.