Çocuk-Ergen Odaklı Aile Terapisi

Çocuk-Ergen Odaklı Aile Terapileri Nedir?

Çocuk-Ergen Odaklı Aile Terapilerinde bütün aile bir arada görülür. Her bir bireyin eşit değerde ve önemde olduğu, eşit söz hakkına sahip olduğu güvenli bir durum yaratılır. Hem bireyin iç dünyasını, isteklerini beklentilerini, duygu, özlem, vb, ortaya konması hedeflenir. Böylece her bir aile bireyi diğerini evde olmadığından başka türlü tanıma fırsatı elde eder. Hem de aile üyelerinin birbirlerini nasıl olumlu ya da olumsuz yönde etkiledikleri deneyimletilir. Göz önüne serilir. Sonuçta, bütün bir aile olarak, nasıl daha iyi bir ilişki kurabileceklerine yönelik keşif çalışması başlatılır. Aile Terapilerinin en önemli yanı; her bir aile üyesinin daha iyi yaşamak için sorumluluk üstlenmesine yardımcı olmasıdır.

Çocuk-Ergen Odaklı Aile Terapileri Ne Kadar Sürer?

Aile Danışmanlığı ve Terapisinde; bazen bir veya birkaç görüşme yeterli olabileceği gibi uzun bir sürece de yayılabilir. Dönemsel olarak ta zaman zaman destek alınabilir. Bütün ailenin bir arada görülebilmesine olanak verdiği için hem zaman hem de kaynaklar ve etkililik açısından oldukça faydalı bir yaklaşımdır.

Kriz ortamı söz konusu değilse; görüşmeler, gereksinimler doğrultusunda ayda bir veya iki kez yapılabilir.

Aile Terapisinde; ergenlik dönemi krizleri, psikiyatrik hastalıklar, gencin kendine ve başkalarına zarar verme risklerinin söz konusu olduğu durumlarda görüşmeler daha sıklıkla yapılır. Bu görüşmelere, ergenler gelmek istemeyebilir. Sadece anne ve baba ile da çalışılabilir.

Aile Terapisinde; İlişkiler değiştikçe, aile üyelerinin başa çıkışları işlevselleştikçe, ihtiyaç ve özlemler karşılandıkça, mevcut sorunlarla daha etkili biçimde baş edilebilmektedir. Ailenin değişim ve gelişim için öz kaynakları aktive olmaktadır.

Çocuk-Ergen Odaklı Aile Terapileri Ne Zaman Gereklidir?

Aile Terapisinde; çocuk ya da çocukların artan davranış sorunları, okul başarısızlığı ya da çocukluk çağı dikkat eksikliği, dürtüsellik, bedensel şikayetlerde artış, uyum sorunları, okul fobisi, yalnız kalamama gibi birtakım sorunsallarla kendini gösterir. Çocuğun şikayetleri aslında aile için bir yardım çağrısı niteliğinde olabilmektedir. Böyle durumlarda aileyi bir araya getirip, endişelendirip, sorun için yardım aldırtmayı başarmaktadırlar. Aile Terapisinde, çocuklardan kaynaklı ortaya çıkan sorunlar ele alınır.

Çocukların ergenliğe girmesi, ergenin değişimi; aileyi, çifti de değişime zorlar. Kriz ortaya çıkar. Bunlar meslek, okul, arkadaş seçimi, internet, madde bağımlılığı, içe kapanıklık, aile içinde farklılaşmak zorunda olan ilişki ve görevlere yönelik olabilir. Sonuç olarak değişim olasılığı, ailelerde, çatışma ve krizi tetikleyebilmektedir. Ergenlik dönemi sorunlarında da; ergen odaklı Aile Terapileri faydalı olmaktadır.

Çiftlerin kendi ailelerinden getirdikleri çocuk yetiştirmeye yönelik beklentileri, inanç ve tutumları, çocuk yetiştirme konusunda çiftlerin tartışmasına, uyum sorunları yaşamasına neden olabilir.

Çocuk- Ergen Odaklı Aile Terapilerinde, çiftlerin çocuk yetiştirmeye yönelik çatışmaları gözden geçirilir. Uyum yolları araştırılır. Anne baba olarak tutarlı, güvenilir, tahmin edilebilir, davranışlar geliştirmeleri için desteklenirler.