Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Anksiyete, Bunaltı nedir?

Anksiyete sözcüğü Latincede “dar geçit” anlamına gelen bir sözcükten köken alır. Korku, kaygı, endişe, sıkıntı (bunaltı) duygularını içeren bir anlam taşır. Anksiyete; ya yaygın olur, neye bağlı olduğu net belli olmayan, neyin tetiklediği anlaşılmayan, aniden, apansız bastıran bir durum olarak bulunur. Hastalar,” her şey çok iyi gidiyorken birden bire oldu, neye uğradığımı şaşırdım, ortadan hiçbir neden yokken oldu” diye yakınırlar.Ya da anksiyete(bunaltı), belli bir duruma, belli bir nesneye veya olaya odaklanır. Bu durumda, fobi denen tablo ortaya çıkar. Örneğin; sosyal fobi, kan fobisi vb gibi..

Anksiyete, hayata yönelik tehlikeli herhangi bir olay veya durum karşısında gösterilen fiziksel, duygusal, düşünsel reaksiyonlara benzeyen tepkiler gösterilmesine neden olur. Hastada genel ve sürekli bir korku durumu vardır. Hep kötü bir şeyler olacakmış hissi ve beklentisi içindedir. Sürekli bir tedirginlik ve huzursuzluk, yerinde duramama, hareket halinde olma gibi belirtiler bulunur. Kişi yaşamındaki güzel ve zevkli olayların tadını alamaz. Dikkati seçici bir şekilde olumsuz olasılık ve tahminlere odaklıdır. Olası tehlike ve zararlara yönelik olarak zihinsel olarak çok aktiftir. Sürekli önlem almakla meşgul olunur.

Anksiyetenin Fizyolojik Belirtileri Nelerdir?

Yaygın anksiyete bozukluğuna eşlik eden fizyolojik belirtiler ise; korku duygusu ile birlikte giden kalp çarpıntısı,terleme, ısı değişiklikleri, nefes darlığı, esneme, derin derin soluk alma gereksinimi, iç çekme, uyuşma ve karıncalanma, boğulma hissi gibi belirtiler sayılabilir.Fizyolojik belirtiler çoğunlukla fiziksel bir hastalık olduğu fikrini yaratır. Bu nedenle yaygın anksiyete bozukluğu olan kişiler dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları,vb fiziksel tıp bölümlerine sık başvururlar. Özellikle bunaltı durumunun en çok etkilediği sindirim sistemi rahatsızlıklarına çok sık rastlanır. Bu tür bireyler pek çok tetkik ve tahlil yaptırmak zorunda kalabilirler.

Sürekli gergin ve kasılmış halde yaşadıklarından dolayı kas ağrıları,( fibromiyalji türünde kaslarda ağrı) adet düzensizliklerine de sık rastlanmaktadır.

Anksiyete Bozukluğunda Kişi Kendini Kontrol Edebilir Mi?

Kişi endişelerinin yersiz olduğunu bazen bilse de kendine engel olamaz. Nedenini anlayamadığı bir gerginlik, kasılma, tedirginlik, irkilme ve çok çabuk huzursuzluğa kapılma gibi belirtiler, yaşam doyumunu çok olumsuz etkiler. Telaşlılık, tezcanlılık, bekleyememe, sabırsızlık, çok çabuk sinirlenme, konuşma esnasında çabucak ses titremesi gibi durumlar sosyal ilişkileri de olumsuz yönde etkiler. Çoğu kere, bu tür sorunları yaşayan insanlar, önlem almak için kendilerini sosyal ve riskli olabilecek ortamlardan ve işlerden uzak tutarak, kısıtlanırlar. Gerçek yetenek ve kapasitelerini ortaya çıkarmaktan ziyade, anksiyete nedeniyle kendilerini güvende hissedecekleri ortam ve işleri tercih ederler.