Bipolar Bozukluk

Duygu Durum Bozuklukları

Duygu Durum, Duygulanım Bozukluğu Nedir?

Duygulanım; neşe, üzüntü, öfke, nefret, kin, korku, bunaltı, sıkıntı, kaygı gibi yaşantıların genel adıdır. Yaşanılan her şey, insanda hem zihinsel hem de duygusal etkiler yaratır. İnsanın mantıklı, rasyonel olan tarafları ne kadar gelişirse gelişsin duygular olmadan yaşamak imkansızdır. İlişkilerimizde, hayata uyum yapmamızda duygularımız bize doyum, acı, zevk verdiği gibi bizi yönlendirir de.

Duygu-Durum ((mood, mizaç) bireyin bir süre neşeli, sıkıntılı, üzüntülü, taşkın ya da çökkün duygulanım içinde bulunmasıdır. İnsan, sürekli aynı duygu içinde kalmaz. Duygular içsel ve çevresel koşullar tarafından etkilenir. Ve belli sınırlarda dalgalanmalar görülür. Korku, neşe, keyif, üzüntü, öfke, nefret doğal duygulanımlardır. Koşullara göre artar, azalır. Ancak duygu durum bozukluklarındaki artış; oldukça yoğun olup, ciddi rahatsızlık verecek boyutta olmasıdır. Durumla uyumsuz ve abartılı oluşu dikkati çeker.

Duygu durum ;

Normal duygu durum, belli sınırlar içinde dalgalanmalar gösterir.

Taşkın duygu durum; aşırı neşelilik, aşırı coşkunluk, aşırı enerjiklik, aşırı öfkelilik baskındır.

Çökkün duygu durum; çökkün, mutsuz, aşırı kederli, aşırı üzgün ve karamsarlık ve hüzün baskındır.

Sıkıntılı duygu durum; aşırı sıkıntı ve bunaltı mevcuttur.

Uygunsuz duygulanım da ise; durum veya uyaran ile bağdaşmayan ya da aşırı donuk(künt, duygusuz) duygulanımdan söz edilebilir.

Klinik olarak duygulanım bozuklukları;

Bipolar Affectif Bozukluk,

Unipolar Affectif bozukluk olarak sınıflandırılmaktadır. Bazı kişilerde mevcut duygulanımlar, kişinin kendini yönetmesini zorlaştırmaktadır. Bazen manik denilen aşırı enerjik duygu durum yaşanırken, bazen de çökkün denilen depresif duygulanıma dönüşmektedir. Hızlı döngülü olması, hem kişinin hem de çevresinin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

Duygu durum bozuklukları durumsal olmayıp, bütün bir yaşam dönemini etkileyen bozukluklardan biridir. Hem kişinin hayatını, iş ve özel yaşamını etkiler. Hem de etrafındaki kişilerin hayatı olumsuz yönde etkilenir. Bu nedenlerle; kişinin kendi rahatsızlığını tanıması, yönetmeyi öğrenmesi çok önemlidir. Hekimin takibine ilaveten, düzenli ilaç kullanımı ve psikolojik destek/terapi alınmalıdır. Etrafında yaşayanlarında duygu durum bozuklukları konusunda eğitim almaları, desteklenmeleri gerekir.

Psikoterapi/danışmanlık sürecinde Bilişsel Davranışçı Terapiler(BDT), Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (EMDR) Dinanik, Destekleyici, Kişiler Arası Terapi, Aile Terapileri, iş uğraşı terapileri önerilir.