İstanbul Emdr Terapisi

b-4651

İstanbul EMDR terapisi, travma sonrası stres bozukluğu (TSB) ve diğer travma sonrası durumlar için kullanılan bir terapidir. İstanbul'da EMDR terapisi uygulayan birçok terapist bulunmaktadır.

EMDR, travma sonrası stres bozukluğu olan kişilerin travma ile ilişkili anılarını yeniden işlemesine ve bu anıların etkilerini azaltmasına yardımcı olur. Terapi sırasında, kişi travma ile ilgili bir anısını anlatırken, terapist tarafından verilen göz hareketleri, ses veya dokunma ile desteklenir. Bu göz hareketleri, kişinin beyin fonksiyonlarını değiştirerek, travma ile ilişkili anıların işlenmesini hızlandırır.

EMDR terapisi, travma sonrası stres bozukluğu olan kişiler için etkili bir tedavi seçeneği olarak kabul edilir. Ancak, EMDR terapisi sadece travma sonrası stres bozukluğu olan kişiler için değil, aynı zamanda diğer travma sonrası durumlar için de kullanılabilir.

İstanbul'da EMDR terapisi uygulayan birçok terapist bulunmaktadır. Bu terapistler arasında, kişinin ihtiyacına ve durumuna en uygun olanı seçerek, travma sonrası stres bozukluğu veya diğer travma sonrası durumlar için etkili bir tedaviye başlayabilirsiniz.

İstanbul Emdr Terapisi

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapisi, travma sonrası stres bozukluğu (TBSB) gibi travma sonrası oluşan psikolojik sorunların tedavisinde kullanılan bir terapidir. Istanbul'da bu terapiye ulaşmak mümkündür ve terapistler tarafından uygulanmaktadır.

EMDR terapisi, travma sonrası oluşan belleklerin işlenmesi ve yeniden işlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Terapi sırasında, terapist tarafından verilen göz hareketleri, ses veya dokunma ile travmatik belleklerin yeniden işlenmesi sağlanır. Bu sayede, kişi travmatik olayların etkilerinden kurtulur ve olayların etkileri azaltılır.

EMDR terapisi, çok etkili bir yöntem olarak kabul edilir. Çalışmalar, EMDR terapisi ile travma sonrası stres bozukluğu olan kişilerin %90'ının iyileştiğini göstermektedir. Ayrıca, EMDR terapisi diğer terapilerle karşılaştırıldığında daha hızlı sonuçlar elde edildiği görülmektedir.

Istanbul'da EMDR terapisi uygulayan terapistler, travma sonrası stres bozukluğu gibi travma sonrası oluşan psikolojik sorunların yanı sıra, depresyon, anksiyete, fobiler gibi diğer psikolojik sorunların tedavisinde de kullanabilmektedir.

EMDR terapisi, travma sonrası oluşan belleklerin işlenmesi ve yeniden işlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Istanbul'da bu terapiye ulaşmak mümkündür ve terapistler tarafından uygulanmaktadır. EMDR terapisi, travma sonrası stres bozukluğu gibi travma sonrası oluşan psikolojik sorunların yanı sıra, depresyon, anksiyete, fobiler gibi diğer psikolojik sorunların tedavisinde de kullanılabilmektedir. Bu terapiye ulaşmak isteyenlerin terapist aramaları gerekir.

İstanbul Emdr Tedavisi Nedir ?

İstanbul EMDR terapisi, travma ve stresle ilişkili bozuklukların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu terapi, kişinin travmatik deneyimlerinden kurtulmasına ve bunların etkilerinin azaltılmasına yardımcı olur.

EMDR terapisi, kişinin travmatik deneyimlerini yeniden işlemesine ve onları daha iyi anlamasına olanak tanır. Bu, kişinin travmatik deneyimlerle ilişkili negatif düşünceler, duygular ve davranışlarını değiştirmesine ve bunların etkilerini azaltmasına yardımcı olur.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapisi, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer travma sonrası durumların tedavisinde kullanılan bir terapi yöntemidir. Bu yöntem, travma sonrası yaratılan duygusal yüklerin üzerinden atılmasını ve travma sonrası oluşan negatif düşüncelerin değiştirilmesini amaçlar.

EMDR terapisi, kişinin travma sonrası oluşan negatif düşüncelerini ve duygularını yeniden işleyebilmesini sağlamak için göz hareketleri, işitsel uyarılar veya dokunma uyarıları gibi dış uyarılar kullanır. Bu uyarılar, kişinin travma sonrası oluşan negatif düşünceleri ve duygularını yeniden işlemesini sağlar. Bu süreçte kişi, travma sonrası oluşan negatif düşüncelerini değiştirerek daha pozitif bir bakış açısı edinir.

EMDR terapisi genellikke 8-12 seans sürer ve her seans yaklaşık 90 dakika sürer. Terapi süresi kişiye özel olarak değişebilir ve kişinin ihtiyacına göre uyarlanabilir.

EMDR terapisi, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer travma sonrası durumların tedavisinde etkili bir yöntem olmasına rağmen, herkes için uygun olmayabilir. Bu nedenle, EMDR terapisi için bir uzman terapistle çalışmak önemlidir.

Emdr Terapisi Nasıl Yapılır ?

Emdr Terapisi travma sonrası sorunların tedavisinde kullanılan bir psikoterapi yöntemidir. Terapi sırasında, terapist bir hastanın travmatik deneyimleriyle ilgili bilgileri alır ve hasta travmatik deneyimleriyle ilgili belirli görüntüleri, duyguları ve düşünceleri hatırlaması için yönlendirir. Daha sonra, terapist hastaya göz hareketleri, ses, dokunma veya vibrasyon gibi uyarıcılar uygulayarak, hastanın travmatik deneyimleriyle ilgili duygusal yanıtlarını azaltmaya çalışır. Terapi sırasında, hasta deneyimlerini yeniden değerlendirir ve daha iyi anlamlandırır. EMDR terapisi genellikle 8-12 seans arasında yapılır ve her seans yaklaşık 90 dakika sürer.

Emdr Terapisi Kimlere Uygulanır ?

EMDR tedavisi, travma yaşamış kişilerle uygulanır. Travma, kişinin yaşadığı bir olay ya da olaylar sonucu oluşan psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklardır. EMDR tedavisi, travma sonrası stres bozukluğu (TSB), travma sonrası stres bozukluğu-çocukluk travması (TSB-ÇT), travma sonrası semptomatik bozukluklar (TSSB), travma sonrası depresif bozukluklar (TSDB), travma sonrası anksiyete bozuklukları (TSAB) gibi travma sonrası rahatsızlıkların tedavisinde etkilidir.

Ayrıca, kişilerin hayatlarının farklı alanlarında yaşadıkları travmaların yol açtığı rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılabilir. Örneğin, çocuklukta yaşadığı travmalar, yetişkinlikte depresyon, anksiyete, cinsel işlev bozuklukları gibi rahatsızlıklar yaratabilir. Bu nedenle EMDR tedavisi, travma yaşamış kişilerin tedavisinde etkili bir yöntemdir.