Göz Hareketleri Terapisi Nedir

EMDR; Göz Hareketleri ile Yapılan Terapi Nedir?

Göz hareketleri ile yapılan terapi; Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (Eye Movement Desensitizationand Reprocessing EMDR) adıyla bilinir.

EMDR Terapisinin yaratıcısı ve geliştiren Dr. FrancineShapiro’dur. ABD Kaliforniya Eyaletinde Mental Araştırma Enstitüsünde üst düzeyde araştırma görevlisidir. 1987’li yıllarda ilk olarak savaş gazileri üzerinde uygulanmıştır. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) vakalarındaki etkinliği görüldükten sonra başka rahatsızlıklarda da kullanılmaya başlanmıştır.

EMDR Terapisi Uluslararası sağlık ve devlet kuruluşları tarafından tanınan psikolojik destek yöntemidir.

  • Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Birliği (İnternationalSocietyForTraumaticStressStudies)
  • Dünya Sağlık Teşkilatı(World HealthOrganization WHO)
  • ABD Psikiyatri Birliği (AmericanPsychiatricAssociation)
  • İngiltere Sağlık Bakanlığı (United KingdomDepartment of Health)
  • İsrail Akıl Sağlığı Kurulu( İsraeliNationalCouncilforMentalHealth)
  • ABD Savunma Bakanlığı (U.S. Department of Defense)

Başlangıçta çift yönlü uyarıcı olarak göz hareketleri uygulanmıştır. Halen en etkin çift yönlü uyarım olarak kabul edilmektedir. Ancak EMDR Terapisinde farklı uyarım kanalları da söz konusudur. İşitsel, dokunsal, titreşim, taping, vb, uyarımlar birlikte veya ayrı ayrı kullanılmaktadır.

EMDR Terapisinin Amacı Nedir?

EMDR’ın tek amacı yaşanan kaygıya, acıya, travmaya yönelik duyarsızlaştırma yaratmak değildir. Başlangıçta duyarsızlaştırma konusu ön planda olsa da, etkileri duyarsızlaştırmanın ötesine geçmektedir. Yeniden işleme (Reprocessing)denen kısmında patolojiye kaynaklık eden, zihindeki anı ağlarının uyarılması ve adaptif yani uyarlayıcı bilgi işleme sürecinin aktive olması sağlanmaktadır. Adaptif Veri İşleme (AIP) süreci, zihinde işlenmeden kalmış anıların işlenerek, özümsenmesini, nötr hale gelmiş diğer anı ağlarıyla entegre olmasını sağlamaktadır. Travmaya, patolojiye, rahatsızlığa neden olan anı ağları temizlenip, dönüştürüldüğünde patoloji ortadan kalkmaktadır.

EMDR için patolojiye kaynaklık eden “Anı Ağlarını” “mihenk taşlarını” (Shapiro) araştırmak ve bulmak iyileşme açısından çok önemlidir. Olumsuz anı ağları, inançların, tutumların, algılama biçimlerinin, işlev bozukluklarının temelidir.

Yaşantılarımıza ait kayıtlar anı ağlarında depolanır. Yaşantıların ve buna bağlı olarak anı ağlarının; duygusal, düşünsel, beden duyumları, inançlar gibi bölümleri bulunur. EMDR uygulamasında söz konusu anı bileşenleri harekete geçirilir. Bu yönüyle EMDR Terapisi yaşantısal bir terapidir.

EMDR Terapisi Geçmiş, Bugün ve Gelecek Ekseninde çalışır.

EMDR; üç yönlü tedavi protokolüne sahip bir terapi yaklaşımıdır. Patolojiye kaynaklık eden geçmiş deneyimler ve anı ağları geçmiş kısmını oluşturur. Geçmişten kaynaklı olarak bugünde sorun yaratan tetikleyici denen sorunlarla çalışır. Geçmiş ve bugüne yönelik işlemeden sonra geleceğe dönük hazırlıklar, beklentileri karşılamaya dönük beceri geliştirme gibi çalışmalar söz konudur.

Bir örnek üzerinden açıklarsak; geçmişte trafik kazası geçirmiş bir insan düşünelim. Bu insan arabalara binmekten, otoyollardan, trafikten kaçınmaya çalışan biri olsun. Kazadan sonra uyku bozuklukları, panik atakları yaşıyor olabilir. Kazanın üzerinden çok zaman geçmiş bile olsa, kişi için kaza dün olmuş gibidir. EMDR ile çalışmaya başlandığında önce geçmişteki kazaya yönelik anılar nötr hale getirilir. Yani kaza kişi için artık gerçekten geçmişte olmuş, bitmiş bir anı haline gelir. Terapinin ikinci kısmında kazadan kaynaklı şimdiki zamanda kısıtlayıcı olan kaçınmalar için çalışılır. Tetikleyici denen unsurlar da çalışıldıktan sonra geleceğe dönük hedefler ele alınır. Araca binemeyen kişinin binebilir hale gelmesi, araç kullanması, trafiğe çıkması için gereken beceriler gelecek protokolü, gelecek şablonu gibi protokollerle çalışılır.

Yararlanılan Kaynaklar:

EMDR Terapisi Teknikleri ile Acı Anıları Silmek Dr. FrancineShapiro
EMDR Temel Prensipler, Protokoller ve Prosedürler Dr. FrancineShapiro
EMDR Temel Eğitim 1. Ve 2. Düzey Eğitim Ders Notları DBE

Randevu için lütfen arayın : 0212 570 21 26 – 0544 570 21 26