Emdr Diğer Terapilerle Kullanılır mı

Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (EMDR) Farklı Terapilerle Birlikte Kullanılabilir mi?

Evet, EMDR Terapisi diğer bütün terapilerle entegre edilerek şifa veren bir yaklaşımdır.

Psikodinamik Terapiler; Psikodinamik terapiye benzer biçimde EMDR terapisinde de serbest çağrışım, bilinçaltı malzemenin açığa çıkması, farkındalık ve içgörünün sağlanması ile belleğin, anı ağlarının bütünleştirilmesi ve çözüm işlemi sağlanmaktadır. Araştırmalar, EMDR’ın yeni kısa süreli psikodinamik modellerle uyumlu olduğunu rapor etmektedir.(Solomon ve Neborsky. .(F. Shapiro EMDR Temel Prensipler protokoller ve Prosedürler Kitabı Syf 62)

Davranışçı Terapiler; rahatsızlık yaratan durumların klasik ve edimsel şartlanma sonucu ortaya çıktığını savunur. Şartlanmanın ortadan kaldırılması, tedavinin gerçekleşmesi için danışanın kaçma, kaçınma davranışlarının ortadan kalkması gerekir. Bu noktada travmaya sebep olan koşul, uyaran ile danışanın “üstüne gitme”, “taşırma”, “maruz bırakma” gibi yöntemlerle yüzleştirilmesi gerektiğine inanır. Söz konusu davranışçı terapi teknikleri de; duyarsızlaşmayı sağlamaktadır. Ancak, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSBB) durumlarında maruz bırakma gibi davranışçı yöntemler başlangıçta ciddi endişe ve kaçınmaya neden olmaktadır. Danışanın terapiyi bırakmasına kadar devam eden kaçınmalar iyileşmeyi engelleyebilmektedir.

7-15 seans arasında hayali maruz bırakma tekniği % 55-65 oranında TSSB’ye karşı başarılı olmuştur.(Foa ve diğerleri 1991,1999 Tarrier ve diğerleri 1999)( .(F. ShapiroEMDR Temel Prensipler protokoller ve Prosedürler KitabıSyf 65)

Gerçek Maruz bırakma ve 50-100 saatlik reçetelenmiş ev ödevi ile rahatsızlık %75 -100 oranında azalabilmektedir.(Marks ve diğerleri,1998; Richards, Lovell&marks, 1994) (.(F. ShapiroEMDR Temel Prensipler protokoller ve Prosedürler Kitabı Syf 65)

EMDR tekniği de bir çeşit maruz bırakma tekniği gibi işlev gösterir. Travmatik ve kaçınılan an; işlemenin başlangıcını oluşturur. Ancak danışanda, travmatik anının yarattığı anksiyete/endişenin uzun süre devam etmesi gerekmez. Gereken maruz kalma süresi çok daha kısadır. Araştırmalara göre; 3-5 EMDR seansından sonra TSSB Tepkilerinde %77- 100 oranında azalma rapor edilmiştir.( .(F. ShapiroEMDR Temel Prensipler protokoller ve Prosedürler KitabıSyf 65)

Bilişsel Terapilerde; kişinin kendine, dünyaya, insanlara yönelik temel olumsuz inançları ele alınmaktadır. Bilişsel müdahalelerle stresle baş etme, olumlu yeni bir kendilik inancı yaratma, kendini kontrol tekniklerini öğrenme, stresörlere karşı duyarsızlaşma hedeflenir. Söz konusu Bilişsel Müdahaleler (Kognitif) EMDR ile birlikte uygulanabilmektedir. EMDR’ın yapılması sürecindeki bilişsel müdahaleler, işlemeyi kolaylaştırmakta, etkinliği artırmaktadır.

Özellikle ağır travmaların olduğu savaş kurbanlarında, tecavüz mağdurlarında saldırı korkusu, suçluluk inançları, sorumlulukla ilgili ağır duygularla çalışmak bilişsel terapilerde oldukça zor olmaktadır. Emdr Terapisinin farklı gruplarda kognitif yeniden yapılandırmayı bilişsel ve duygusal düzeylerde hızlandırdığını göstermektedir.(Young ve diğerleri. .(F. ShapiroEMDR Temel Prensipler protokoller ve Prosedürler KitabıSyf 69)

Bütüncül Terapi Yaklaşımları; EMDR; travmatik uyaranlara duyarsızlaştırma ile birlikte, olayı yeniden tanımlayan ve içinde farklı bir anlam bularak yersiz, aşırı genellenmiş kendini suçlama ve değersizleştirmeleri hafifleten, bilişsel yeniden değerlendirme ile yeni bilgi, yeni bakış açısı ve yeni deneyimleri, yetenekleri bir araya getiren bir terapi yöntemidir. Göz hareketleri, vuruşlar ve sesler gibi çift yönlü dikkat uyarımları; EMDR’ı farklı ve bütüncül bir terapi yöntemi olarak öne çıkarmaktadır. Deneyimsel, dinamik, davranışsal, bilişsel terapileri ve diğer psikolojik yönelimleri de bünyesinde barındırabilmektedir.(F. Shapiro EMDR Temel Prensipler protokoller ve Prosedürler Kitabı Syf 70 )

Yararlanılan Kaynaklar:

EMDR Terapisi Teknikleri ile Acı Anıları Silmek Dr. FrancineShapiro
EMDR Temel Prensipler, Protokoller ve Prosedürler Dr. FrancineShapiro
EMDR Temel Eğitim 1. Ve 2. Düzey Eğitim Ders Notları DBE

Randevu için lütfen arayın : 0212 570 21 26 – 0544 570 21 26