Emdr Hangi Sorunlarda Kullanılır

Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (EMDR) Hangi Sorunlarda/hastalıklarda kullanılır?

EMDR; hastalık ya da belli patolojilerle çalışmaz. Ruhsal, Zihinsel, duygusal, ilişkisel sorunlara yol açan geçmiş olumsuz yaşam deneyimlerini hedefler. Araştırmaların da gösterdiği gibi geçmişte; çocukluk ve gençlik döneminde yaşanmış travmalar hastalıkların temelini oluşturur. Hastalığa kaynaklık eden anı ağları temizlendiğinde, görünürdeki patoloji de ortadan kalkmaktadır. Yine de EMDR’ın yaygın kullanım alanlarını sıralamakta fayda vardır.

 • Akut Stres Bozukluğu ( Ani gelişen olumsuz yaşam olayları)
 • Aldatma/Aldatılma Sorunları
 • Ölüm ve Yas Sorunları
 • Stresle Baş Etme
 • Kaygı Bozuklukları
 • Panik Bozukluk
 • Öfke Sorunları
 • Depresyon
 • Sınav Kaygısı
 • Fobiler
 • Kapalı alan (Agora fobi; özellikle EMAR Tomografi ve asansör ile ilgili fobiler)
 • Yeme Bozuklukları, (Obezite, AnoreksiyaBlumiya, AnoreksiyaNervoza)
 • Migren, Fibromiyalji
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
 • Cinsel Sorunlar
 • Bağımlılık Sorunları
 • Özgüven Eksikliği
 • Perfomans Endişesi
 • Performans geliştirme
 • Uykusuzluk
 • Ayrılık, AŞK acısı ile baş etme
 • Organ kayıplarına bağlı sorunlar, Fantom ağrı, ağır ameliyatlar sonrası oluşan psikolojik sorunlar)
 • Şiddet,İstismar, İhmal, gibi erken dönem çocukluk travmaları
 • Cinsel istismar, taciz, tecavüz
 • Kaza, doğal felaket, sosyal olaylara bağlı travmalar
 • Narsistik, Borderline, Psikotik, vb, Kişilik Bozuklukları

Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (EMDR) Yan Etkileri Var Mıdır?

EMDR Terapisinin yan etkileri yoktur. EMDR zihnin var olan veri işleme kapasitesini uyararak işlev gösterir. Bunu, kırılan bir kemiğin zamanla yeniden kaynamasına benzetebiliriz. Travma, ruhsal süreklilikte ortaya çıkan bir kırılmadır. EMDR kırılmayı onarma sürecinin önünü açar.

EMDR Terapisi uygulanma ve iyileşme sürecinde geçici olarak bazen duygusal gerilim artışı, bedensel yakınmalarda artış olabilir. Bu tür rahatsızlıklar zihinsel bir apsenin, kistin boşaltılması sonrasında ortaya çıkan ağrı ve sızılar gibidir. Zamanla, anı ağlarının temizlenmesi sonrasında tamamen ortadan kalkacak, kısa süreli yakınmalardır.

Danışanların travma ile baş etme sürecinde yaşanacak rahatsızlıklarla mücadele edebilmesi, dayanıklılıklarının artırılması ve stresle baş edebilmeleri için ayrıca beceri geliştirmeleri sağlanmaktadır.

Özbakım becerileri edinmeleri, kendi duygularını düzenlemeyi öğrenmeleri yaşam kalitesini kalıcı olarak artırmaktadır. Pek çok terapide olduğu gibi, danışanın travma ile baş edebilecek düzeye getirilmesi, hazırlık çalışmalarının yapılmış olması EMDR seansları sonrası oluşacak gerginlikleri tolere etmeyi kolaylaştırmaktadır.

Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (EMDR) Kimlere uygulanabilir?

EMDR; çocuklardan başlayarak, yaşlılara kadar her yaştan insana uygulanabilir. İstisna durumlar; Adaptif veri işleme kapasitesi zarar görmüş yaşlılar,Demans, Epilepsi hastaları EMDR için uygun değildir. (İstisnai durumlarda doktor kontrolü ile çalışılabilir.) Hamilelik döneminde de düşük riski var ise uygulanmaz. Çocuklara ve farklı hastalık, bozukluk durumlarına uyarlanmış değişik protokoller kullanılır.

Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (EMDR) Çocuklara ve Ergenlere Uygulanır mı?

EMDR Terapisi çocuklara ve ergenlere rahatlıkla uygulanabilir. Çocuklar ve ergenlerin anı ağları çok yoğun olmadığı için yetişkinlere göre daha kısa sürede değişim yaşarlar. Çocuklara EMDR Terapisi uygulayabilmek için, temel EMDR eğitimlerine ek eğitimlerin alınmış olması gereklidir.

Çocuklarda EMDR uygulama konularından kısaca söz edilecek olursa; kaygı sorunları, anne babanın boşanması, kaza gibi travmalar, çocuk ruh sağlığına dair (Dikkat Eksikliği, dürtüsellik, davranış sorunları, vb,) sorunlarda EMDR Terapisi uygulanabilir.

Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (EMDR) Hamilelere Uygulanır mı?

EMDR Terapisi; çocuk ergen yetişkinlerde ve pek çok patolojik konuda yeni ve hızlı çözümler sunmaktadır. Gebelik döneminde de EMDR Terapisi kontrollü biçimde kullanılabilir.

Gebelik ailenin ve bireyin yaşamında çok önemli bir dönemi temsil eder. Hamile bir kadının yaşadığı her türlü sorun, sıkıntı ve patoloji bebeği etkiler. Tıbbi ve psikiyatrik olarak müdahale edilemeyen hamilelik dönemi kadın ve ailesi için ciddi sorun yaratmaktadır.

 • Doğumla ilgili olarak kadının korkusu,
 • Hamilelik dönemindeki depresyonlar,
 • Aşırı gebelik kusma ve bulantıları,
 • Anksiyete sorunları,
 • Doğum sonrası depresyonu,
 • Önceki doğumlara bağlı travmatik yaşantıların varlığı,

Gebelik döneminde açığa çıkan geçmiş dönem travmaları EMDR Terapisi ile çalışılabilir. EMDR Terapisinin anne ve bebeğe yönelik faydaları göz önüne alınarak karar verilir.

Ancak ilk 3 aydaki düşük riskleri, epilepsi gibi başka sorunların varlığı dikkatli olmayı gerekli kılar. Gerektiğinde kadın doğum uzmanı ile de işbirliği yapılır.

Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (EMDR) ne kadar sürer?

EMDR Terapisi; kısa süreli terapiler içinde yer alır. Sorun odaklıdır. Belli bir konuda sıkıntı yaşandığında, sadece o konuya yönelik çalışılır. Örneğin; uçağa binememe, aldatılma, kazaya maruz kalma, sınav kaygısı gibi spesifik sorunlarda sonuç odaklı çalışılan bir terapi yöntemidir.

Tek başına tekil travmatik deneyimlerin iyileştirilmesinde EMDR seansları genellikle anı ağının yeterince işlenip değişmesi için 75 ya da 90 dk’lık süreleri gerektirmektedir. Terapiler gerektiğinde her gün ya da haftada 2 -3 oturum şeklinde de yapılabilir. Travmanın eski yada yeni yaşanmış olması, uzun süredir devam eden bir rahatsızlıkla ilgili olması gibi değişkenler terapilerin uzun ya da kısa süreli olmasını etkiler. Terapinin ne kadar devam edeceği; danışanın terapiden beklentilerine göre değişkenlik gösterir. Danışanın travmatik deneyimlerinin fazlalığı, işlev kayıplarının varlığı, travmatik deneyimlerin işlenme sürecinde ortaya çıkaracağı rahatsızlıklara dayanma kapasitesi terapi sürecinde belirleyicidir.

Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (EMDR) kimler tarafından uygulanır?

EMDR Terapisine özel olarak düzenlenen temel eğitimlerin tamamlanması, yetkili bir EMDR Danışmanı eşliğinde vaka süpervizyonlarınınyapılması gereklidir. Farklı durum ve patolojilere yönelik destekleyici eğitimlerin alınması, yeni gelişmelerin takip edilmesi önemlidir. Temel ve ileri düzey EMDR eğitimlerinitamamlamış psikoterapistler EMDR Terapisini uygulayabilir. Farklı vakalara göre uzmanlaşma söz konusudur. Sadece EMDR terapisi uygulanabileceği gibi; Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), Dinamik Terapi, Şema Terapi gibi terapilerle entegre edilerek te çalışılabilir. Danışanın ihtiyaçlarına göre karar verilir.

Yararlanılan Kaynaklar:

EMDR Terapisi Teknikleri ile Acı Anıları Silmek Dr. FrancineShapiro
EMDR Temel Prensipler, Protokoller ve Prosedürler Dr. FrancineShapiro
EMDR Temel Eğitim 1. Ve 2. Düzey Eğitim Ders Notları DBE

Randevu için lütfen arayın : 0212 570 21 26 – 0544 570 21 26