Emdr Nasıl Uygulanır

Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (EMDR) Nasıl Uygulanır?

Öncelikle EMDR Terapi eğitimini almış Psikolog, Psikolojik Danışman, Psikiyatristler/ruh sağlığı uzmanları tarafından uygulanması zorunludur. Rahatsızlığa sebep olmuş olan anı ağlarının/ olayların/anıların ortaya çıkarılması gereklidir. Geriye akış tekniği ile danışanın rahatsızlığına kaynaklık eden anılar bulunur. Adaptif veri işleme (AIP) modeline uygun biçimde tedavi planı çıkarılır. Danışanın terapide ortaya çıkabilecek stresörlerle başa çıkmasına yardım edecek bir takım yeni beceriler, kaynakların geliştirilmesi gerekli olabilir. Danışanın EMDR için hazır olup olmadığı gözden geçirilmelidir.

Tedavi planı çıkarılıp, danışan için uygun olan zamanda, anı ağlarını aktive edecek ve yeniden işlemeyi uyaracak biçimde çift yönlü uyarım sürecine geçirilir.

EMDR Terapisinin Duyarsızlaştırma aşamasında standart 8 aşamalı protokolü ile çalışmaya başlanır. EMDR Terapisinde 8 aşamalı protokole uyulması şarttır. Standart 8 aşamalı protokol için bakınız. Bu nedenle EMDR seanslarında terapistler; danışanın içsel işleyiş sürecine eşlik eder, rehberlik ederler. Aktif olmazlar. Danışanın zihninin olayı, anıyı sindirmesi, olağan anı ağlarına entegre etmesi önemlidir.

EMDR Terapisinde danışana asla hipnoz yapılmaz. Danışanın bilincinin açık olması gereklidir. Telkin yapılmaz. Sadece danışanın zihinsel olarak işleyemediği, tıkandığı noktalarda küçük müdahaleler yapılır.

“Rahatsızlık verici bir olay meydana geldiğinde bu olay beyinde, orijinal resimle, seslerle, düşüncelerle, duygularla ve bedensel duyumlarla birlikte kilitlenebilir. EMDR (kilitlenmiş) bu bilgiyi uyarır.Bu tecrübenin yeniden işlenmesine izin verir. Göz hareketleri, (tonlar, vuruşlar, uyarımlar) bilinçaltı malzemenin işlenmesine yardım edebilir. İyileşmeyi yapacak olan sizin beyninizdir. Ve kontrolde olan sizsiniz.” (EMDR 1. Düzey Ders Notları DBE 2016)

Tedavi planına uygun olarak danışan ve terapist birlikte bir hedef belirler. Hedefe yönelik olarak standart protokollerle anı çalışmasına başlanır. Duyarsızlaştırma ve yeniden işleme süreci şöyle tarif edilebilir.

“Tecrübenizi “yalnızca fark etmenize yardımcı olması için bir trende gittiğinizi ve dışarıda akıp giden görüntünün duygularınız ve düşünceleriniz olduğunu hayal edin”(EMDR 1. Düzey Ders Notları DBE 2016) ile başlanabilir.

İşleme esnasında ve sonrasında daha önce travmatik olan, acıya, rahatsızlığa neden olan duygular, beden duyumları, imajlar, rahatsız edici ne varsa geride kalmakta, anı ağları temizlenmektedir. Deyim yerindeyse; trafik yeniden akabilir hale gelmektedir.

Terapi planındaki hedeflenen anılar/olaylar bittiğinde, güncel tetikleyicilere karşı duyarsızlaştırma yapılır. Sonrasında ise; geleceğe yönelik hazırlık, güçlendirme çalışmaları ile tamamlanır.

Danışanın ihtiyacına göre; uygulama farklılık gösterebilir. Bazen yaşanan en son olaydan, tetikleyicilerden başlanabilir. EMDR işleme sürecine hazırlık anlamında, danışanın güçlendirilmesi, psiko eğitim, beceri geliştirme gibi ayrı çalışmalar gerekli olabilir.

Yararlanılan Kaynaklar:

EMDR Terapisi Teknikleri ile Acı Anıları Silmek Dr. FrancineShapiro
EMDR Temel Prensipler, Protokoller ve Prosedürler Dr. FrancineShapiro
EMDR Temel Eğitim 1. Ve 2. Düzey Eğitim Ders Notları DBE

Randevu için lütfen arayın : 0212 570 21 26 – 0544 570 21 26