Çocuk Ergen Danışmanlığı

Çocuk Ergen Danışmanlığı

Çocukların yetişkinler gibi konuşarak kendilerini ifade etme becerileri gelişmediği için; çocukla iletişim, terapi, danışmanlık; bazen oyun terapileri, resim yaparak, bazen sanatsal aktivitelerle, psiko drama gibi yaşantısal yöntemlerle yapılır

Çocuk ergen söz konusu olduğunda; bu konularda gerekli eğitimleri almış, belli deneyimleri edinmiş Psikologlarla çalışılması gerekir. Çocukların yetişkinler gibi konuşarak kendilerini ifade etme becerileri gelişmediği için; çocukla iletişim, terapi, danışmanlık; bazen oyun terapileri, resim yaparak, bazen sanatsal aktivitelerle, psiko drama gibi yaşantısal yöntemlerle yapılır. Aileye geri bildirimler verilir. Aile Görüşmeleri ile desteklenir.

Çocuk Ergen Danışmanlığı; çocuk ergenlerin sorunları yetişkinlere göre farklıdır. Sadece sorun, rahatsızlık amacıyla destek alınmaz. Bazı durumlarda gelişimi takip edip desteklemek için danışmanlık alınabilir. Burada koruyucu, önleyici aile ruh sağlığını iyileştirmeye yönelik çalışılabilir.

Çocuk ve ergenlerin gelişim süreçlerinde bazı takılmalar, problemler, davranışsal, ilişkisel çatışmalar yaşanır. Kardeş kıskançlığı, okula uyum, davranış sorunlar, dikkat eksikliği, tırnak yeme, vb, türünde yakınmalar olabilir.

Ergen yani gençler söz konusu olduğunda, ergenlik dönemi sorunları kendine özgü olduğu için, ergenlik sorunları, ergen terapileri konusunda deneyimli, eğitimli bir uzmanla çalışmak gereklidir. Ergenler terapiye, danışmanlığa genellikle sıcak bakmazlar. Gelmek istemezler. Bu tür durumlarda da anne babalar, kendileri nasıl ve ne yapacakları konusunda uzmanlardan psiko eğitim desteği alabilirler.