WAIS-III (Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Testi)

WAIS-III (Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Testi) yetişkin bireylerin zihinsel yeteneklerini ölçmek, analitik anlamda güçlü ve zayıf yönlerine dair bilgi edinmek için geliştirilmiş bir testtir. Bu test duygusal ve kişilerarası ilişkilere dair kapasitesinden ziyade kişinin kendisine sunulan problemleri çözme kapasitesine odaklanır.

WAIS-III Yetişkinler İçin Zeka Testi sözel ve performans olmak üzere iki bölüme ayrılır. Sözel bölüm; sözel kavrayış, sözcük dağarcığı, uzun süreli hafıza, sözel muhakeme-akıl yürütme, konsantrasyon ve işitsel belleğe dair becerileri ölçen alt testlerin bir toplamıdır. Bir diğer alt bölüm olan performans ise; görsel algı, görsel dikkat-uyanıklık, görsel kısa süreli bellek, algısal organizasyon, soyut muhakeme ve psiko-motor hız gibi becerileri ölçen testlerden oluşmaktadır. Kendi içlerinde de toplamda 4 endeks alanı ve 14 alt testten oluşan sözel ve performans alanları bireylerin bu iki alt alana ilişkin performanslarının mümkün olduğu kadar ayrıntılı olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır.

WAIS-III Yetişkinler İçin Zeka Testi uygulandığı bireyin zihinsel yeteneklerine, zayıf ve güçlü yönlerine dair önemli bir veri sağladığı için psikoterapi sürecinin şekillendirilmesinde faydalı bir araç olarak kullanılmaktadır.

Kimlere Uygulanır ve Ne Kadar Sürer?

WAIS-III Yetişkinler İçin Zeka Testi 16-89 yaş aralığındaki bireylere uygulanabilir. Testin uygulanama süresi kişilere göre farklılık göstermekle birlikte ortalama 1,5-2 saat civarındadır.

Psikolog Fidan Önen