Minnesota Kişilik Envanteri MMPI

Minnesota Üniversitesi tarafından geliştirilen 556 sorudan oluşan test birçok ülkede ve Türkiye’de geçerlilik ve güvenirliliği yapılmış olup Danışmanlık merkezleri ve kliniklerde uygulanmaktadır.

MMPI kimlere uygulanır?

16 yaş üstü bütün bireylere uygulanır.
Depresyon, psikotik sapma, histeri, kadınlık- erkeklik, şüphecilik, duygu durum bozukluğu, öfke patlamaları, çekingen kişilik gibi psikiyatrik teşhis koymada veya kişinin nasıl biri olduğunu belirlemek, çiftlerin birbirine kişilik olarak uyup uymadığı belirlemek veya işe alımlarda iş için uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılmaktadır.