Rorschach Kişilik Testi

Rorschach Mürekkep Lekeleri Testi 1921 yılında Hermann Rorschach tarafından geliştirilmiş bir projektif testtir. Bu test esasında kişinin kendisine sunulan karmaşık ve belirsiz uyaranlar karşısındaki çağrışımlarıyla şekillenen bir algı testidir. Her bireyin algısı ve anlamlandırma süreçleri kendine özgü olduğundan Rorschach Kişilik Testinin testinin hedefi katılımcıya özgü kişilik dinamiklerine odaklanarak kişinin genel ve durumsal stres düzeyini, baş edebilirliğini, duygusal ve düşünsel kaynaklarını, duygu dünyasına yatırım ve duygusal karmaşıklığını, kişiler arası ilişkileri nasıl yorumladığını, kendilik algısı ve öz yeterlilik hislerini anlamlandırmaktır. Kişinin kendisine sunulan malzemeyi algılama, organize etme ve bütünleştirme tarzı ve gerçekliği değerlendirme becerisi de Rorschach Kişilik Testiyle bilgi sahibi olunan konulardır.

Rorschach (Mürekkep lekeleri) Testi nasıl uygulanır?

Rorschach Kişilik Testi bazıları siyah beyaz bazıları ise renkli olan 10 tane karttan oluşmaktadır. Birebir uygulanır. Test sırasında bu kartlar katılımcıya belli bir sırayla gösterilir ve verilen cevaplar kaydedilir, ardından da kodlanır. Cevapların sayısal ve içeriksel olarak değerlendirilmesinin ardından katılımcının kişilik dinamiklerine dair detaylı ve bütüncül bir kavrayış elde edilir. Bu testin sonucundan elde edilen malzeme psikoterapi sürecinin yol haritasının belirlenmesinde ve çalışılması gereken konuların kararlaştırılmasında önemli bir katkıya sahiptir.

Rorschach Mürekkep Lekeleri Testi kimlere uygulanır ve ne kadar sürer?

Test 4 yaşından itibaren her yaştan katılımcıya uygulanabilir. Bilişsel kapasite ve eğitim düzeyinden etkilenen bir testtir. Çocuklara uygulanan Rorschach testi için uygulayıcının çocuğa dair ruhsal gelişim ve psikopatoloji bilgisine sahip olması gerekir.

Testin süresi katılımcıya göre çokça farklılık göstermekle birlikte ortalama 20-25 dk. ile 1,5 saat arasındadır.

Psikolog Fidan Önen