Wechsler Çocuklar için Zeka Testi ( WISC- R)

Weschler Zeka Ölçeği ( wısc-r), takvim yaşı 6 yaş 0 ay – 16 yaş 3 ay arasında olan çocuklara uygulanmaktadır.
Zihinsel gelişim yaşıtlarından farklı olan her çocuk için kullanılmaktadır. Zihinsel gelişim özellikleri farklılaştığında, öğrenme, okul sorunları da ortaya çıkar.

Zeka Testleri sadece zeka ölçmek için yapılmaz. Çocuğun, gencin yaşıtlarına göre, ileri, geri, farklı olduğu noktaları bulup, ihtiyacı olan desteği vermek için yapılır. Yaşıtlarından ileri, hızlı gelişen bir çocuğun öğrenme ihtiyaçları daha fazla olacaktır. Yaşıtlarından yavaş gelişen bir çocuğun ihtiyacı da farklıdır. Bu nedenle zeka testi sonuçları, ailelere verilmez. Çocuğa eğitim, destek verecek kişilerle paylaşılır.
Uygulamaya gelmeden önce çocuğun uykusunu almış ve karnının tok olması önerilmektedir. Ayrıca uygulanacak testin bir zeka testi olduğunun çocuğa söylenmemesi gerekir, aksi takdirde performans kaygısı yaratabilir ki bu sonucu olumsuz etkileyebilir.

Test; Sözel alt testler ( 6 test) ve Performans alt testler ( 6 test) alanlarına ait 5’er test toplam 10 alt test uygulanarak yapılır. Uygulama ortalama 1,5 saat sürmektedir. Bazı durumlarda daha uzun ya da daha kısa sürebilmektedir.