Uzman Psikolog
Klinik Nöropsikolog
1970 yılında Malatya’da doğdu. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır. 1993 Yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 1998 Yılında ise İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümünde…

Belge ve Sertifikalar

UZMANLARIMIZ

Meryem Gül EREN
Psikolog
Aile / Çift / Birey EMDR Europe Onaylı Sertifikalı EMDR Terapisti
Öz Geçmiş
Süleyman KÜÇÜKCAYMAZ
Uzman Psikolog
Uzman Psikolojik Danışman (Pedagog) Çocuk ve Ergen Terapisti
Öz Geçmiş
Nermin SARIBAŞ
YETİŞKİN / ERGEN / ÇİFT TERAPİ
Yetişkin / Ergen / Çift Terapi
Öz Geçmiş
Rukiye VATANSEVER
Klinik Psikolog
Yetişkin / Ergen / Çift Terapi
Öz Geçmiş
AYLİN İPEK TİMUR
Uzman Klinik Psikolog
Çocuk / Ergen / Yetişkin / Aile Terapisti
Öz Geçmiş
Betül İLTER
Uzman Psikolog
EMDR Terapisti
Öz Geçmiş
Çağla BUĞA
Psikolog
Psikolojik Danışman
Öz Geçmiş
Betül ARSLAN
Psikolog
Çocuk / Ergen / Yetişkin / Aile Terapisti
Öz Geçmiş

Uzm. Psikolog – Cahit Keskinkılıç

Nöropsikolog

1970 yılında Malatya’da doğdu. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır. 1993 Yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 1998 Yılında ise İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümünde Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı. Tez danışmanı Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’dür. Tezini sağlıklı kişiler ve inme geçiren hastalar üzerinde “Benton Yüz tanıma Testi’nin standardize edilmesi, geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi” konusunda yaptı.
1993 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöropsikoloji Bölümünü kurdu. 2021 yılında emekli olana kadar da burada çalıştı. Her türlü psikiyatrik ve nörolojik hastanın değerlendirmesini yaptı. Medipol ve Bahçeşehir Üniversitelerinde yarı zamanlı olarak yüksek lisans programlarında klinik nöropsikoloji alanlarında dersler verdi.

2003-2021 yılları arasında bir grup Nörolog, Psikiyatr ve Psikologla birlikte Prof. Dr. Kaynak Selekler’in öncülüğünde Türkiye İçin Nöropsikolojik Testlerin Standartizasyonu (TNTS) grubunu kurdu. TNTS Grubu, Nöroloji ve Psikiyatri Kliniklerinde kognitif süreçlerin tanı ve değerlendirilmesinde kullanılabilecek ortak bir nöropsikolojik test bataryası oluşturma kararı ile çalışmalar başlattı. Yıllar içinde bu konuda Türkiye’nin ihtiyaçları belirlenip yeni testlerin standardizasyonu yapıldı ve ilgilenen psikologlara, hekimlere kurslarla uygulana eğitimleri veridi.

2018-2020 yılları arasında AB Erasmus + Programı kapsamında İtalya, Fransa, Litvanya ve Türkiye den İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortağı olduğu kısaltması EFFE olanEmpowering Families to Face Social Exclusion: Best Practices to Empower Families with Alzheimer Patients and Avoiding Social Exclusion" (Sosyal Dışlanmaya Karşı Aileleri Güçlendirmek: Alzheimer Hastasına Sahip Aileleri Güçlendirmek ve Onların Sosyal Dışlanmasını Engellemek için En İyi Uygulamalar) adlı projede görev aldı. Birer hafta boyunca yukarda ismi geçen ülkelerde Alzheimer hastaları ve yakınlarına yönelik uygulamalar gözlemlendi. İyi uygulamaların ülkemize aktarılmasına gayret etti.

VERDİĞİ DERSLER

Medipol Üniversitesi “Nöropsikolojiye Giriş” / Sinir bilim yüksek Lisans – Doktora. 2013-2014 / 2014 – 2015
Bahçeşehir Üniversitesi “Klinik Nöropsikoloji” / Kognitif Nöropsikoloji Yüksek Lisans programı. 2018-2019
“Klinik Nöropsikoloji alan uygulama” / Kognitif Nöropsikoloji Yüksek Lisans programı. 2018-2019 / 2020-2021

GÖREV ALINAN DİĞER KURUMLAR
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi (BARİLEM) :
Nöropsikoloji Grubu Sorumlusu
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU-PUAM):
Danışma Kurulu üyeliği
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi (DPÜ NÖTEM) : Kurucu üye ve Danışma kurulu üyeliği
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi “Düşünen Adam Dergisi” yayın
hakemliği

Çalışma ve İlgi Alanları: Alzheimer, MS ve diğer Nörolojik-Psikiyatrik hastalıkların Nöropsikolojik değerlendirmeleri, Epilepsi cerrahisi, Parkinson cerrahisi, Kognitif Rehabilitasyon, Afazi Rehabilitasyonu ve Alzheimer hasta yakınlarına yönelik psikolojk destek gibi konulardır. Ayrıca pek çok ulusal ve uluslararası dergide bu konularda yayınları bulunmaktadır.

Aldığı Ödüller: Türk Nöroloji Derneği tarafından 2008 yılı Türk Nöroloji dergisinde yayınlanan makaleler arasında Benton Yüz Tanıma Testi'nin Türkiye Toplumu Normal Yetişkin Denekler Üzerinde Standardizasyonu; yazısı 1. lik ödülü (yayın teşvik ödülü)

Yazmış olduğu Kitap Bölümü 
KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ 2 cilt. “Fiziksel Hastalığı Olan Bireylerde Nöropsikolojik Değerlendirme” bölümü

Sosyal Medya:

×

Merhaba!

WhatsApp'ta soru sormak veya bize bir e-posta göndermek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın (E-Mail Adresimiz: psikolojielika@gmail.com)

× Nasıl Yardımcı Olabiliriz?