Cahit Keskinkılıç

1970 yılında Malatya’da doğdu. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır. 1993 Yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 1998 Yılında ise İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümünde Tamamladı

Tez danışmanı Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’dür. Tezini sağlıklı kişiler ve inme geçiren hastalar üzerinde “Benton Yüz tanıma Testi’nin standardize edilmesi, geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi” konusunda yaptı.
1993 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöropsikoloji Bölümünü kurdu. 2021 yılında emekli olana kadar da burada çalıştı. Her türlü psikiyatrik ve nörolojik hastanın değerlendirmesini yaptı. Medipol ve Bahçeşehir Üniversitelerinde yarı zamanlı olarak yüksek lisans programlarında klinik nöropsikoloji alanlarında dersler verdi.

2003-2021 yılları arasında bir grup Nörolog, Psikiyatr ve Psikologla birlikte Prof. Dr. Kaynak Selekler’in öncülüğünde Türkiye İçin Nöropsikolojik Testlerin Standartizasyonu (TNTS) grubunu kurdu. TNTS Grubu, Nöroloji ve Psikiyatri Kliniklerinde kognitif süreçlerin tanı ve değerlendirilmesinde kullanılabilecek ortak bir nöropsikolojik test bataryası oluşturma kararı ile çalışmalar başlattı. Yıllar içinde bu konuda Türkiye’nin ihtiyaçları belirlenip yeni testlerin standardizasyonu yapıldı ve ilgilenen psikologlara, hekimlere kurslarla uygulana eğitimleri veridi.

2018-2020 yılları arasında AB Erasmus + Programı kapsamında İtalya, Fransa, Litvanya ve Türkiye den İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortağı olduğu kısaltması EFFE olanEmpowering Families to Face Social Exclusion: Best Practices to Empower Families with Alzheimer Patients and Avoiding Social Exclusion" (Sosyal Dışlanmaya Karşı Aileleri Güçlendirmek: Alzheimer Hastasına Sahip Aileleri Güçlendirmek ve Onların Sosyal Dışlanmasını Engellemek için En İyi Uygulamalar) adlı projede görev aldı. Birer hafta boyunca yukarda ismi geçen ülkelerde Alzheimer hastaları ve yakınlarına yönelik uygulamalar gözlemlendi. İyi uygulamaların ülkemize aktarılmasına gayret etti.

VERDİĞİ DERSLER

Medipol Üniversitesi “Nöropsikolojiye Giriş” / Sinir bilim yüksek Lisans – Doktora. 2013-2014 / 2014 – 2015
Bahçeşehir Üniversitesi “Klinik Nöropsikoloji” / Kognitif Nöropsikoloji Yüksek Lisans programı. 2018-2019
“Klinik Nöropsikoloji alan uygulama” / Kognitif Nöropsikoloji Yüksek Lisans programı. 2018-2019 / 2020-2021

GÖREV ALINAN DİĞER KURUMLAR
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi (BARİLEM) :
Nöropsikoloji Grubu Sorumlusu
Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU-PUAM):
Danışma Kurulu üyeliği
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nöroteknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi (DPÜ NÖTEM) : Kurucu üye ve Danışma kurulu üyeliği
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi “Düşünen Adam Dergisi” yayın
hakemliği

Çalışma ve İlgi Alanları: Alzheimer, MS ve diğer Nörolojik-Psikiyatrik hastalıkların Nöropsikolojik değerlendirmeleri, Epilepsi cerrahisi, Parkinson cerrahisi, Kognitif Rehabilitasyon, Afazi Rehabilitasyonu ve Alzheimer hasta yakınlarına yönelik psikolojk destek gibi konulardır. Ayrıca pek çok ulusal ve uluslararası dergide bu konularda yayınları bulunmaktadır.

Aldığı Ödüller: Türk Nöroloji Derneği tarafından 2008 yılı Türk Nöroloji dergisinde yayınlanan makaleler arasında Benton Yüz Tanıma Testi'nin Türkiye Toplumu Normal Yetişkin Denekler Üzerinde Standardizasyonu; yazısı 1. lik ödülü (yayın teşvik ödülü)

Yazmış olduğu Kitap Bölümü
KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ 2 cilt. “Fiziksel Hastalığı Olan Bireylerde Nöropsikolojik Değerlendirme” bölümü

cahit-keskinkilic-foto

Klinik Nöropsikolog

KOGNİTİF REHABİLİTASYON – KONUŞMA TERAPİSTİ

Belge ve Sertifikalar

1-Alzheimer-kongresi 1-Alzheimer-kongresi
2-Psikolojinin-tibbi-uygulamalari 2-Psikolojinin-tibbi-uygulamalari
3-Psikoloji-yuksek-lisans-diploma 3-Psikoloji-yuksek-lisans-diploma
4-Yetki-belgesi 4-Yetki-belgesi
5-DEMA~1 5-DEMA~1
6-Davranis-norolojisi 6-Davranis-norolojisi
Profesyonel Kadromuz

suleymank

UZM. PSK. SÜLEYMAN KÜÇÜKCAYMAZ

nermins

UZM. PSK. NERMİN SARIBAŞ

rukiyev

KLİNİK. PSK. RUKİYE VATANSEVER

sait-kahraman

DR.KLİNİK PSK. SAİT KAHRAMAN

cahitk

UZM. PSK. CAHİT KESKİNKILIÇ

caglab

PSK. ÇAĞLA BUĞA

aylini

UZM. PSK. AYLİN İPEK TİMUR

ezgit

UZM. PSK. DAN. EZGİ TAŞ YILDIZ

gizemo

UZM. PSK. DAN. GİZEM ÖZDEMİR GÖKER