Aylin İpek Timur

2013-2016 İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Tezini “İşitme Engelli Bireylerde Dil Kullanımı ile Depresyon Arasındaki İlişkide Saldırganlık Eğiliminin Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Çalışması” konusunda yapmıştır.

2003-2008 İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Terapi Eğitimleri

2010 – 2011 tarihleri arasında Davranış Bilimleri Enstitüsünden Çocuk ve Ergen Terapisi programı eğitimi

2013 – 2014 yılları arası Emel Stroup Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi; Terapi Becerileri, Depresyon – Obsesif ve Kompulsif Bozukluklar (OKB) ve Anksiyete’de kullanım modülleri eğitimi

2014 yılında Oyun Terapileri Derneğinden Filial Oyun Terapisi eğitimi yine aynı yıl Doç. Dr. Çiğdem Yavuz’dan Sanat Terapileri ve Uygulamaları eğitimini almıştır.

2008 yılından bu yana klinik alanda yaptığı çalışmaların yanı sıra Türkiye’de İşitme Engelliler Psikolojisi alanında araştırmacı ve uygulamacı olarak çalışan ve çok iyi derecede Türk İşaret Dili bilen ilk psikologtur. Genel popülasyonla yaptığı çalışmaların yanı sıra on yıl süreyle işitme engelliler alanı ile ilgili araştırmalar, çalışmalar, projelerini sürdürmüş ve Türk İşaret Dili ile terapi hizmeti sunmaktadır. Türk İşaret Dili eğitimlerini tamamladıktan sonra dili işitme engellilerin kendilerinden öğrenerek anadiline yakın bir akıcılık sağlamıştır.

Aylin İPEK TİMUR, mesleki yaşamına üniversite döneminde yaptığı özel eğitim, anaokulu, Balıklı Rum Hastanesi Stajı ve yaklaşık iki yıl süreyle devam ettiği Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Stajı ile başlamıştır. Mezun olduktan sonra dört yıl boyunca Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı’nda her yaştan işitme engelli birey ve yakınlarına terapi ve danışmanlık hizmeti sunmuştur. Bu süreçte Hollanda Koninkjikle Kentalis Vakfı’nda iki yıl süreli işitme engelliler üzerine eğitim almış, aynı kurumla Avrupa Birliği Projesi tamamlamış ve Robert Koleji, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi ile uzun yıllar devam eden sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır.

2010 Yılında TRT – ÇOCUK kanalında “Paytak’tan Öyküler” çocuk programının danışmanlığını yapmıştır.

2013 – 2014 yılları arasında İstanbul Çapa Tıp Fakültesi öğrencilerine “Türk İşaret Dili ve Engelliye Yaklaşım” derslerini vermiştir.

2012 – 2015 yılları arasında Doğa Özel Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Çadem Psikoloji Merkezi’nde danışanlarını kabul eden psikolog şuanda Prof. Dr. Sedat Özkan Hastanesi Humanite Psikiyatri Kliniği’nde de danışanlarını kabul etmeye devam etmektedir.

2017 – 2018 Akademik Takvimi Güz döneminde İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine İşitme Engelliler Psikolojisi ve Türk İşaret Dili derslerini verecektir.

Çalışma Konuları

1- Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları; Alt Islatma, Tırnak Yeme, Parmak Emme, Tikler, Yalan Söyleme (Ç)alma, TV – Bilgisayar – İnternet Bağımlılığı

2- Sosyal Sorunlar, Öğrenme Sorunları ( Disleksi – Diskalkuli )

3- Okul Başarısızlığı

4- Okul Fobisi

5- Özgül Fobiler

6- Travma

7- Fiziksel ve Duygusal İstismar

8- Cinsel İstismar

9- Kaygı Problemleri

10- Kardeş Kıskançlığı

11- Akran Zorbalığı

12- Boşanma Danışmanlığı

13- Evlat Edinme

14- Oyuncak ve Oyun Danışmanlığı

15- Yaşam Değişiklikleri Danışmanlığı ( Göç, Taşınma, Yeni Biri ile Evlenme )

16- Aile İçi Çatışma

17- Gelişim Geriliği Şüphesi ve Gelişim Takibi

18- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

19- Ergenlik ve Getirdiği Değişiklikler ile Başa Çıkma

20- Kronik Rahatsızlığı Olan Çocuklara Psikolojik Destek ( Diyabet, Kalp Sorunları, Böbrek Hastalıkları, Deri Hastalıkları ( Sedef, Egzama ), İndigo, Metabolik Hastalıklar, Uzuv Eksiklikleri, Lösemi )

21- Yeme Bozuklukları

22- Travma Sonrası Stres Bozukluğu

23- Ölüm Sonrası ve Yas Süreci Danışmanlığı

24- Cinsel Yönelim ( Homoseksüel, Trans, Lezbiyen ) Danışmanlığı

25- Depresyon ve Diğer Konularda Terapi, Oyun Terapisi, BDT ve Danışmanlık Hizmetleri verilmektedir.

İşitme Engelliler Psikolojisi Alanında İse;

1- Toplumsal Sorunlar: İşitme engelinin getirdiği psikolojik ve toplumsal sorunlar ile başa çıkma.

2- Kendini ifade Edebilme: Duygularını öğrenme ve ifade etme ve insanlar ile doğru ve iyi iletişim becerisi kurmayı öğrenme

3- Etkili İletişim: Çevremizdeki insanlar ile doğru ve iyi iletişim kurma becerisi kazanma.

4- İşitme Cihazı ve Koklear İmplant: Yeni kullanmaya başlayan çocuklarda problemler, cihazı atma, alışamama sorunları

5– Koklear İmplant Ameliyatı: Ameliyata girecek çocuk ve yetişkin bireylerin korkuları ile başa çıkması ve ameliyata rahat girmesi.

6- Depresyon: Bunalımlı duygulardan kurtulabilme

7- Takıntı / Obsesyon: Takıntı denilen; sürekli hep aynı şeyi düşünme ve aynı davranışları yapmaktan kurtulma ( Örneğin: sürekli ellerini yıkamak vb. )

8- Panik Atak: Kalp çarpıntısı, bayılma ve ölüm korkusu

9- Öfke Sorunları

10- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

11- Kaygı Bozuklukları

12- Travmalar: Kötü yaşam olayları sonrasında yaşanan psikolojik bozulma ( Ölüm, Trafik Kazaları, Deprem, Boşanma, Cinsel İstismar vb. )

13- Madde bağımlılığı

14- Uyum ve Davranış Sorunları (Tırnak yeme, saç yolma, yalan söyleme, inatçılık, çalma davranışı)

15- Tikler: İstemsiz tekrarlayan hareketler ( Örneğin; sürekli gözünü kırpma vb. )

16- Okul Çağı ve Uyum Sorunları: ( Okula gitmek istememe, okuldan kaçma, ders çalışmama, başarısızlık )

17- Boşanma ve Ayrılık ( Eşimle boşandığımızı çocuklarımıza nasıl açıklamalıyız, nelere dikkat etmeliyiz )

18- Yeme Bozuklukları ( Anoreksiya: Yemek yememe – aşırı zayıflık / Blumia: Tıkınırcasına hızlı ve çok yemek yeme )

19- Somatizasyon bozukluğu: Sebebi bulunamayan beden ağrıları, psikolojik ağrılar

20- Psikiyatrik Bozukluklar: Şizofreni, Bipolar bozukluk vb.

21- Cinsel Problemler

22- Alt Islatma: Gece veya gündüz büyük ve küçük tuvaletini kaçırma

23- Kıskançlık: Eş ve / veya kardeş kıskançlığı

24- Mastürbasyon

25- Ders Başarısızlığı

26- Özgüven Problemleri

27- Bilgisayar – İnternet – Televizyon Bağımlılığı

28- Uyku Bozuklukları

29- Ergenlik Dönemi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

30- Aldatma / Aldatılma

31- Çocuk Sahibi Olma – Karar Alma

32- Hamilelik Depresyonu

33- Aile İlişkileri ve Problemler

34- Arkadaş İlişkileri ve Problemler

35- Sevgili İlişkileri ve Problemler

36- İşyerinde Mutsuzluk / İşini Sevmeme

37- Yalnızlık

38- Orta Yaş Bunalımı

39- Mutsuzluk

40- Sevgiliden Ayrılma / Aşk Acısı

41- Üniversiteye Alışamama

42- Sınav Kaygısı

43- Terkedilme Korkusu

44- Kanser

45- Menapoz

46- Ölüm Korkusu

47- Yakının Vefatı

48- Cinsel Kimlik Sorunları / Cinsiyet Sorunları

49- Stres ( Stresli Yaşam )

50- Sosyal Fobi ( İnsanların yanında utanma, konuşamama, yanakları kızarma vb. )

51- Özgül Fobiler ( Böcek, asansör, uçak, köpek, kedi, vb.. korkular )

Test ve Envanterler

1 - Nöropsikolojik Testler

2 - Ankara Gelişim Tarama Envanteri

3 - Gessel Gelişim Envanteri

4 - Stanford Binet Zeka Testi

5 - Cattel 2A – 2B Zeka Testi

6 - Raven Progressive Matrices Zeka Testi

7 - Peabody Alıcı Dil Testi

8 - Kendini Değerlendirme Envanteri

9 - Hacettepe Kişilik Envanteri

10 - Sınav Kaygısı Envanteri

11 - Offer Benlik İmgesi Ölçeği

12 - Piers Harris Benlik Kavramı Ölçeği

13 - Good Enaugh Harris Bir İnsan Çiz Testi

aylin-photo

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

İŞİTME ENGELLİLER YETİŞKİN,ERGEN VE OYUN TERAPİSTİ

Profesyonel Kadromuz

suleymank

UZM. PSK. SÜLEYMAN KÜÇÜKCAYMAZ

nermins

UZM. PSK. NERMİN SARIBAŞ

rukiyev

KLİNİK. PSK. RUKİYE VATANSEVER

sait-kahraman

DR.KLİNİK PSK. SAİT KAHRAMAN

cahitk

UZM. PSK. CAHİT KESKİNKILIÇ

caglab

PSK. ÇAĞLA BUĞA

aylini

UZM. PSK. AYLİN İPEK TİMUR

ezgit

UZM. PSK. DAN. EZGİ TAŞ YILDIZ

gizemo

UZM. PSK. DAN. GİZEM ÖZDEMİR GÖKER