Psikolog
Aile / Çift / Birey EMDR EUROPE onaylı Sertifikalı EMDR Terapisti
Göz hareketleri ile yapılan terapi; Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (Eye Movement Desensitizationand Reprocessing EMDR) adıyla bilinir.

Belge ve Sertifikalar

UZMANLARIMIZ

Süleyman KÜÇÜKCAYMAZ
Uzman Psikolog
Uzman Psikolojik Danışman (Pedagog) Çocuk ve Ergen Terapisti
Öz Geçmiş
Nermin SARIBAŞ
Yetişkin / Ergen / Çift Terapi
Yetişkin / Ergen / Çift Terapi
Öz Geçmiş
Rukiye VATANSEVER
Klinik Psikolog
Yetişkin / Ergen / Çift Terapi
Öz Geçmiş
Aylin İPEK TİMUR
Uzman Klinik Psikolog
İşitme Engelliler Yetişkin,Ergen ve Oyun Terapisti
Öz Geçmiş
Cahit Keskinkılıç
Uzman Psikolog
Yetişkin / Çift Uzman Psikolog
Öz Geçmiş
Çağla Buğa
Psikolog
Psikolojik Danışman
Öz Geçmiş
Betül ARSLAN
Psikolog
Çocuk / Ergen / Yetişkin / Aile Terapisti
Öz Geçmiş
Betül İLTER
Uzman Psikolog
Uzman Psikolog
Öz Geçmiş

Psikolog – Meryem Gül Eren

AİLE / ÇİFT /  EMDR EUROPE ONAYLI SERTİFİKALI EMDR TERAPİSTİ
 • Menapoz, emeklilik, yaşlanmaya bağlı krizler,
 • Boşanma danışmanlığı
 • Kürtaj ve istenmeyen gebeliklere bağlı sorunlar,tekrarlayan düşükler
 • Depresyon, (ergenlik, hamilelik, doğum sonrası ve yaşa bağlı depresyonlar)
 • Travma sonrası Stres Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluklar (mükemmelliyetçilik, titizlik, takıntılı bozukluklar
 • Panik Atak
 • Kaygı-endişe Bozuklukları (Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Bipolar Bozukluklar, Fobik Bozukluklar)
 • Ölüm, yas danışmanlığı
 • Aldatma, aldatılmaya bağlı sorunlar
 • Gelin kaynana gibi köken aile ile yaşanan sorunlar
 • Çocukluk-ergenlik dönemlerinde yaşanmış travmalar
 • Ani gelişen travmatik olaylar
 • Stresle baş etme
 • Borderline, Narsistik kişilik sorunları
 • Bilgisayar, internet bağımlılığı
 • Evlilik Öncesi Danışmanlığı
 • İletişim, sorun çözme, para yönetimi, geniş aile ile olan ilişkileri düzenleme
 • Aile içi cinsel istismar

 

AYRINTILI ÖZ GEÇMİŞ

EĞİTİM

Lisans Eğitimi : İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi/Psikoloji 1999-2003
Lise Eğitimi : Antalya Sağlık Meslek Lisesi 1982-1986

İŞ DENEYİMİ

 1. Elika Danışmanlık Merkezinde 2013 Aralık ayından bu yana, Kurucu, Aile-Çift ve EMDR Terapisti olarak çalışmaktadır.
 2. Kılavuz Eğitim Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 3 yıl eğitim koordinatörlüğü, 2 yıl Sorumlu Müdür ve Psikolog olarak çalıştı. Yönetsel görevlerini bırakarak Psikolog ve Aile Terapisti olarak aynı kurumda çalışmaya devam etti. 2004-2010
 3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özürlünün Toplum İçinde Rehabilitasyonu Projesinde Psikolog 2003-2004
 4. İstanbul Üniversitesi, Zihinsel Engelliler Destek Derneği, İstanbul Özürlüler Merkezi işbirliği ile düzenlenen ev merkezli Küçük Adımlar Programında “Aile Rehberi“ 2001-2002
 5. Şişli Etfal Hast. Nöroloji, Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi A.T.Ü. ve özel sektörde poliklinik hemşiresi. 1986-2002
 6. Ortam Ruh Sağlığı Aile ve Yetişkin Terapisti. (Part time) 2009-2013
 7. Akdeniz Danışmanlık Merkezi Aile ve Yetişkin Terapisti (part time) 2007-2014
 8. Yedikule Psikiyatri Merkezi Aile Ve Yetişkin Terapisti. 2010-2013

 

TERAPİ EĞİTİMLERİ

 • EMDR 2.0 – An enhanced version of EMDR therapy Ad. De. Jongh Suzy Matthijssen Terapi Bilimleri Akademisi 2021 (8 Saat)
 • Travma, Bağlanma ve Utanç Pedogden Senroi Motor Psikoterapi Enstitü (9 Saat)
 • EMDR ile Anksiyete ve Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisi R. Shapiro EMDR Derneği 2021
 • Psikoterapistler için tanı ve ayırıcı tanı teori ve beceri kazandırma eğitimi Prof. Dr. Medaim Yanık 2020
 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi Eğitimi 1. ve 2. Düzey Eğitim Prof.Dr. Medaim Yanık 2020
 • Yas Çalışmalarında EMDR Terapisinin Kullanımı R.M. Solomon EMDR Derneği 2019
 • Çocuğun Duygusal Yaralarını Sarmak Çocuk Psikoterapileri Derneği 2019
 • EMDR Avrupa Akredite EMDR Terapisti EMDR EUROPE 2019
 • EMDR ile Yetişkinlerle Bağlanma Sorunları Üzerine Çalışmak DBE 2019
 • Migren Ve Fibromiyalji Tedavisinde EMDR Terapi EMDR Derneği 2018
 • EMDR 2 .Düzey Eğitimi ( Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) Sertifikası 2017 DBE
 • Aile Danışmanlığı Proğramı sertifikası 450 saat 2017 İstanbul Zaim Üniversitesi
 • EMDR 1.Düzey Eğitimi ( Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) Sertifikası 2016 DBE
 • Travma Çalışmalarında Aile Terapisi Gönüllü Eğitimi (ÇATED) Çift ve Aile Terapileri Derneği 2015
 • Premarital Counseling (Evlilik Öncesi Danışmanlığı) 2012 Eğitimci: William J.HİEBERT Çift Ve Aile Terapileri Derneği
 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: (Çift ilişkisinde) Aldatmada İyileşme (14 saat) 2012 Eğitimci: K. Maki BANMEN. SATİR INSTITUTE OF THE PACIFIK
 • SATİR DÖNÜŞÜMSEL SİSTEMİK AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ EĞİTİMİ ve SERTİFİKASI (375 saat) (2006-2010) Eğitimci: Sibel Erenel Usluer SATİR INSTITUTE OF THE PACIFI
 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Terapide Ailelerle Çalışma (14 saat) 2010 Eğitimci: K. Maki BANMEN. SATİR INSTITUTE OF THE PACIFIK
 • Satir Modeli: Çift Terapisi; Benzerlik ve Farklılıklarla Uyumlu Bir Şekilde Çalışma (14 saat) 2009 Eğitimci: K. Maki BANMEN. SATİR INSTITUTE OF THE PACIFIK
 • Kriz Müdahale ve Klinik Değerlendirme (9 saat) 2008 Eğitimci: Dr. M. GAZİOĞLU, Dr. E. STROUP
 • “Aile yeniden yapılandırma” sürecini, süpervizör ve eğitim grubu eşliğinde, kendi ailesinde çalıştı. (9 saat) 2008
 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapide Bireyler ve Ailelerle çalışma (14 saat) 2007 Eğitimci: K. Maki BANMEN. SATİR INSTITUTE OF THE PACIFIK
 • Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi (40 saat) 2005-2006 Eğitimci: Dr. A. Karaosmanoğlu. PSİKONET


ÇİFT AİLE TERAPİLERİ DERNEĞİ SEMİNERLER (ÇATED 2016)

 • Çift İlişkisi Ve Teknoloji. Uzm. Psikolog Nesteren Gazioğlu 2016
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi. Psikolog Dr. Senem Zeytinoğlu 2016
 • Çift Terapisinde Terapödik Kartların Kullanımı. Uzm. Psikolojik Danışman Neylan Özdemir
 • Çiftlerle çalışırken Nörobiyolojik Yaklaşım PACT (Stan Tatkin) Uzm. Klinik Psikolog Eda Arduman 2016

 

RORSCHACH VE PROJEKTİF TESTLER DERNEĞİ TEST VE EĞİTİMLERİ

 • Ergenlik ve Genç Yetişkinlikte Bipolar Bozukluklar ve Mani/Melankoli: Devamlılık mı? Yoksa Kesinti mi? 2015 Estelle Louet
 • Psikozlarda Kayıp Sorunsalları: Kuramsal ve Projektif Yaklaşım 2014 F.David Camps
 • Depresyon ve Psikopatolojilerde Projektif Testlerle Değerlendirme. 2010 Prof. Claude De Tychey
 • Ruhun ve Bedenin Hast. RORSCHACH ile Değerlendirilmesi. 2009 M. BAOUDİN
 • Kadınlarda Psikosomatik Hastalıklar ve RORSCHACH ile değerlendirilmesi. 200 Marianne BAOUDİN.
 • Psikosomatik hastalarda RORSCHACH testinin yorumu ve vaka çalışması. 2006 Piero PORCELLİ, T.İ.
 • Ruhsal Dünyasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi, 2005 Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Tanı ve Terapi sürecinde RORSCHACH ve T.A.T.’ nin Bütüncül Yaklaşımla Ele Alınması ve Vaka Çalışması. 2007 Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • TEMATİK ALGI TESTİ (T.A.T.) 2005-2006 Dç. Dr. T.İ. TUNABOYLU. Rorschach ve Projektif Testler Derneği
  RORSCHACH Testi Psikanalitik Yorumu ve Vaka Çalışmaları. 2003-2005 Dç. Dr. T.İ. TUNABOYLU. Rorschach ve Projektif Testler Derneği

 

SEMİNER VE ÇALIŞTAYLAR

 • Travmatik Stres Kongresi Salgın Dersleri 2021
 • 1. Türkiye EMDR Kongresi 2021
 • “Adaptif Bilgi İşleme Modelini (AIP) ve EMDR Terapisini Zor Ve Kompleks Danışanlarda Kullanmak; Kurallara göre Gitmeyi ve Esnekliği Entegre Etmek” Eğitimci; Udi Oren Ph.D. EMDR Derneği 2017
 • Terör ve Ruhsal Travma: Nasıl Başa Çıkabiliriz? Bilgi Üniversitesi Açık Üniversite Konferansları 2017
 • Terapödik Kartların Terapide Bireyler ve Ailelerle kullanımı
  “Duygular, İnsan Davranışı ve Temas İletileri, Değişim” Bakış Danışmanlık ve Eğitim merkezi 2016
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) olan Hastalar için EMDR Terapisi Çalıştay Derek Ferel EMDR Derneği 2016
 • 3.EMDR Sempozyum EMDR Derneği 2016
 • Terör ve Ruhsal Travma: Nasıl Başa Çıkabiliriz? 2017 Bilgi Üniversitesi Açık Üniversite Konferansları
 • Terapödik Kartların Terapide Bireyler ve Ailelerle kullanımı (Duygular -İnsan Davranışı ve Temas İletileri-Değişim) Bakış Danışmanlık ve Eğitim merkezi 2016
 • Çift İlişkisi Ve Teknoloji. Uzm. Psikolog Nesteren Gazioğlu 2016
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi. Psikolog Dr. Senem Zeytinoğlu 2016
 • Çift Terapisinde Terapödik Kartların Kullanımı. Uzm. Psikolojik Danışman Neylan Özdemir 2016
 • Çiftlerle çalışırken Nörobiyolojik Yaklaşım PACT (Stan Tatkin) Klinik Psikolog Eda Arduman 2016
 • Cinsellik Ve Cinsel Tedaviler IX. Ulusal Kongresi “Çocuğun Cinsel Eğitimi” Kursu. CETAD 2012
 • Toplumda Barış, Ailede Barış Sempozyumu 2016 ÇATED
 • II. Ulusal RORSCHACH ve Projektif Testler Kongresi. 2012
 • Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları. Atölye Çalışmaları. Şema Terapi Sempozyumu, Jeffrey YOUNG. 2006
 • Anne ve Çocukla Psikoanalitik Çalışma. PSİ Anne ve Çocuk Psikolojik Danışmanlık Merkezi. 2006
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri bölümünün ayda bir kez düzenlediği vaka toplantılarına katıldı. 2006
 • Analitik; Çocuk, Aile Değerlendirmesi İlk Görüşme. Türk Psikologlar Derneği. 2006
 • XV. Ulusal Çocuk – Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 2005
 • Gelişimsel Nöro psikiyatri I. Otizm Sempozyumu. 2003
 • TEACCH Programının Temel İlkeleri. 2003
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Tanı, Etiyoloji ve Tedavi. 2003
 • Gelişimsel Geriliği olan Çocuklarda Küçük Adımlar Programı Sertifikası. 2002

 

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİNDEN ALINAN SEMİNERLER

 • Gençlik Aşkları. Gençlik Üzerine Tartışmalar VI. 2005
 • Yitik ve Yas. Gençlik Üzerine Tartışmalar V. 2004
 • Çocuk Psikanalizinde Çerçeve ve Oyun. 2004
 • Gençlerde İntihar ve İntihar Girişimi: Çocuk Ergen psikanalizi Çalışma Grubu 2001
 • Sır/Sınır Olarak Beden. Gençlik Üzerine Tartışmalar 2001

 

YETİŞKİN VE ERGENLERE YÖNELİK ÖLÇEK VE TESTLER

 • RORSCHACH Testi (Analitik Yaklaşım)
 • TEMATİK ALGI Testi (T.A.T.)
 • MİNNESOTA Çok Yönlü Kişilik Envanteri (M.M.P.I.)

 

PSİKANALİZ SÜRECİ

Kişisel olarak haftada 3 gün olmak üzere (5 yıl) PSİKO ANALİZ’ den geçerek, danışanlara rehberlik etmek için gerekli değişim ve dönüşüm sürecini deneyimledi. Psikiyatr-Psikanalist Vehbi KESER. 2004 – 2009

ÜYE OLUNAN DERNEK

 • RORSCHACH ve Projektif Testler Derneği
 • Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)
 • EMDR Derneği (Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Sosyal Medya:

×

Merhaba!

WhatsApp'ta soru sormak veya bize bir e-posta göndermek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın (E-Mail Adresimiz: psikolojielika@gmail.com)

× Nasıl Yardımcı Olabiliriz?