Psikolog
Aile / Çift / Birey EMDR EUROPE onaylı Sertifikalı EMDR Terapisti
Göz hareketleri ile yapılan terapi; Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (Eye Movement Desensitizationand Reprocessing EMDR) adıyla bilinir.

Belge ve Sertifikalar

UZMANLARIMIZ

Süleyman KÜÇÜKCAYMAZ
Çocuk Ergen, Yetişkin / Çift ve EMDR Terapisti
Öz Geçmiş
Nermin SARIBAŞ
Ergen ve Yetişkin / EMDR Avrupa Akredite Terapisti
Öz Geçmiş
Rukiye VATANSEVER
Ergen Yetişkin / Çift ve EMDR Terapisti
Öz Geçmiş
Aylin İPEK TİMUR
İşitme Engelliler Yetişkin, Ergen ve Oyun Terapisti
Öz Geçmiş
Cahit Keskinkılıç
KOGNİTİF REHABİLİTASYON – KONUŞMA TERAPİSTİ
Öz Geçmiş
Çağla Buğa
ERGEN / YETİŞKİN TERAPİSTİ
Öz Geçmiş
Gizem Özdemir Göker
YETİŞKİN / ÇİFT / AİLE TERAPİSTİ
Öz Geçmiş
Ezgi Taş Yıldız
ÇOCUK / ERGEN / EMDR TERAPİSTİ
Öz Geçmiş

Psikolog – Meryem Gül Eren

AİLE / ÇİFT /  EMDR EUROPE ONAYLI SERTİFİKALI EMDR TERAPİSTİ
 • Menapoz, emeklilik, yaşlanmaya bağlı krizler,
 • Boşanma danışmanlığı
 • Kürtaj ve istenmeyen gebeliklere bağlı sorunlar,tekrarlayan düşükler
 • Depresyon, (ergenlik, hamilelik, doğum sonrası ve yaşa bağlı depresyonlar)
 • Travma sonrası Stres Bozuklukları
 • Obsesif Kompulsif Bozukluklar (mükemmelliyetçilik, titizlik, takıntılı bozukluklar
 • Panik Atak
 • Kaygı-endişe Bozuklukları (Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Bipolar Bozukluklar, Fobik Bozukluklar)
 • Ölüm, yas danışmanlığı
 • Aldatma, aldatılmaya bağlı sorunlar
 • Gelin kaynana gibi köken aile ile yaşanan sorunlar
 • Çocukluk-ergenlik dönemlerinde yaşanmış travmalar
 • Ani gelişen travmatik olaylar
 • Stresle baş etme
 • Borderline, Narsistik kişilik sorunları
 • Bilgisayar, internet bağımlılığı
 • Evlilik Öncesi Danışmanlığı
 • İletişim, sorun çözme, para yönetimi, geniş aile ile olan ilişkileri düzenleme
 • Aile içi cinsel istismar

 

AYRINTILI ÖZ GEÇMİŞ

EĞİTİM

Lisans Eğitimi : İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi/Psikoloji 1999-2003
Lise Eğitimi : Antalya Sağlık Meslek Lisesi 1982-1986

İŞ DENEYİMİ

 1. Elika Danışmanlık Merkezinde 2013 Aralık ayından bu yana, Kurucu, Aile-Çift ve EMDR Terapisti olarak çalışmaktadır.
 2. Kılavuz Eğitim Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 3 yıl eğitim koordinatörlüğü, 2 yıl Sorumlu Müdür ve Psikolog olarak çalıştı. Yönetsel görevlerini bırakarak Psikolog ve Aile Terapisti olarak aynı kurumda çalışmaya devam etti. 2004-2010
 3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özürlünün Toplum İçinde Rehabilitasyonu Projesinde Psikolog 2003-2004
 4. İstanbul Üniversitesi, Zihinsel Engelliler Destek Derneği, İstanbul Özürlüler Merkezi işbirliği ile düzenlenen ev merkezli Küçük Adımlar Programında “Aile Rehberi“ 2001-2002
 5. Şişli Etfal Hast. Nöroloji, Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi A.T.Ü. ve özel sektörde poliklinik hemşiresi. 1986-2002
 6. Ortam Ruh Sağlığı Aile ve Yetişkin Terapisti. (Part time) 2009-2013
 7. Akdeniz Danışmanlık Merkezi Aile ve Yetişkin Terapisti (part time) 2007-2014
 8. Yedikule Psikiyatri Merkezi Aile Ve Yetişkin Terapisti. 2010-2013

 

TERAPİ EĞİTİMLERİ

 • EMDR 2.0 – An enhanced version of EMDR therapy Ad. De. Jongh Suzy Matthijssen Terapi Bilimleri Akademisi 2021 (8 Saat)
 • Travma, Bağlanma ve Utanç Ped Ogden Sensory Motor Psikoterapi Enstitü (9 Saat)
 • EMDR ile Anksiyete ve Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisi R. Shapiro EMDR Derneği 2021
 • Psikoterapistler için tanı ve ayırıcı tanı teori ve beceri kazandırma eğitimi Prof. Dr. Medaim Yanık 2020
 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi Eğitimi 1. ve 2. Düzey Eğitim Prof.Dr. Medaim Yanık 2020
 • Yas Çalışmalarında EMDR Terapisinin Kullanımı R.M. Solomon EMDR Derneği 2019
 • Çocuğun Duygusal Yaralarını Sarmak Çocuk Psikoterapileri Derneği 2019
 • EMDR Avrupa Akredite EMDR Terapisti EMDR EUROPE 2019
 • EMDR ile Yetişkinlerle Bağlanma Sorunları Üzerine Çalışmak DBE 2019
 • Migren Ve Fibromiyalji Tedavisinde EMDR Terapi EMDR Derneği 2018
 • EMDR 2 .Düzey Eğitimi ( Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) Sertifikası 2017 DBE
 • Aile Danışmanlığı Proğramı sertifikası 450 saat 2017 İstanbul Zaim Üniversitesi
 • EMDR 1.Düzey Eğitimi ( Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) Sertifikası 2016 DBE
 • Travma Çalışmalarında Aile Terapisi Gönüllü Eğitimi (ÇATED) Çift ve Aile Terapileri Derneği 2015
 • Premarital Counseling (Evlilik Öncesi Danışmanlığı) 2012 Eğitimci: William J.HİEBERT Çift Ve Aile Terapileri Derneği
 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: (Çift ilişkisinde) Aldatmada İyileşme (14 saat) 2012 Eğitimci: K. Maki BANMEN. SATİR INSTITUTE OF THE PACIFIK
 • SATİR DÖNÜŞÜMSEL SİSTEMİK AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ EĞİTİMİ ve SERTİFİKASI (375 saat) (2006-2010) Eğitimci: Sibel Erenel Usluer SATİR INSTITUTE OF THE PACIFI
 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Terapide Ailelerle Çalışma (14 saat) 2010 Eğitimci: K. Maki BANMEN. SATİR INSTITUTE OF THE PACIFIK
 • Satir Modeli: Çift Terapisi; Benzerlik ve Farklılıklarla Uyumlu Bir Şekilde Çalışma (14 saat) 2009 Eğitimci: K. Maki BANMEN. SATİR INSTITUTE OF THE PACIFIK
 • Kriz Müdahale ve Klinik Değerlendirme (9 saat) 2008 Eğitimci: Dr. M. GAZİOĞLU, Dr. E. STROUP
 • “Aile yeniden yapılandırma” sürecini, süpervizör ve eğitim grubu eşliğinde, kendi ailesinde çalıştı. (9 saat) 2008
 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapide Bireyler ve Ailelerle çalışma (14 saat) 2007 Eğitimci: K. Maki BANMEN. SATİR INSTITUTE OF THE PACIFIK
 • Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi (40 saat) 2005-2006 Eğitimci: Dr. A. Karaosmanoğlu. PSİKONET


ÇİFT AİLE TERAPİLERİ DERNEĞİ SEMİNERLER (ÇATED 2016)

 • Çift İlişkisi Ve Teknoloji. Uzm. Psikolog Nesteren Gazioğlu 2016
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi. Psikolog Dr. Senem Zeytinoğlu 2016
 • Çift Terapisinde Terapödik Kartların Kullanımı. Uzm. Psikolojik Danışman Neylan Özdemir
 • Çiftlerle çalışırken Nörobiyolojik Yaklaşım PACT (Stan Tatkin) Uzm. Klinik Psikolog Eda Arduman 2016

 

RORSCHACH VE PROJEKTİF TESTLER DERNEĞİ TEST VE EĞİTİMLERİ

 • Ergenlik ve Genç Yetişkinlikte Bipolar Bozukluklar ve Mani/Melankoli: Devamlılık mı? Yoksa Kesinti mi? 2015 Estelle Louet
 • Psikozlarda Kayıp Sorunsalları: Kuramsal ve Projektif Yaklaşım 2014 F.David Camps
 • Depresyon ve Psikopatolojilerde Projektif Testlerle Değerlendirme. 2010 Prof. Claude De Tychey
 • Ruhun ve Bedenin Hast. RORSCHACH ile Değerlendirilmesi. 2009 M. BAOUDİN
 • Kadınlarda Psikosomatik Hastalıklar ve RORSCHACH ile değerlendirilmesi. 200 Marianne BAOUDİN.
 • Psikosomatik hastalarda RORSCHACH testinin yorumu ve vaka çalışması. 2006 Piero PORCELLİ, T.İ.
 • Ruhsal Dünyasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi, 2005 Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • Tanı ve Terapi sürecinde RORSCHACH ve T.A.T.’ nin Bütüncül Yaklaşımla Ele Alınması ve Vaka Çalışması. 2007 Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • TEMATİK ALGI TESTİ (T.A.T.) 2005-2006 Dç. Dr. T.İ. TUNABOYLU. Rorschach ve Projektif Testler Derneği
  RORSCHACH Testi Psikanalitik Yorumu ve Vaka Çalışmaları. 2003-2005 Dç. Dr. T.İ. TUNABOYLU. Rorschach ve Projektif Testler Derneği

 

SEMİNER VE ÇALIŞTAYLAR

 • Travmatik Stres Kongresi Salgın Dersleri 2021
 • 1. Türkiye EMDR Kongresi 2021
 • “Adaptif Bilgi İşleme Modelini (AIP) ve EMDR Terapisini Zor Ve Kompleks Danışanlarda Kullanmak; Kurallara göre Gitmeyi ve Esnekliği Entegre Etmek” Eğitimci; Udi Oren Ph.D. EMDR Derneği 2017
 • Terör ve Ruhsal Travma: Nasıl Başa Çıkabiliriz? Bilgi Üniversitesi Açık Üniversite Konferansları 2017
 • Terapödik Kartların Terapide Bireyler ve Ailelerle kullanımı
  “Duygular, İnsan Davranışı ve Temas İletileri, Değişim” Bakış Danışmanlık ve Eğitim merkezi 2016
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) olan Hastalar için EMDR Terapisi Çalıştay Derek Ferel EMDR Derneği 2016
 • 3.EMDR Sempozyum EMDR Derneği 2016
 • Terör ve Ruhsal Travma: Nasıl Başa Çıkabiliriz? 2017 Bilgi Üniversitesi Açık Üniversite Konferansları
 • Terapödik Kartların Terapide Bireyler ve Ailelerle kullanımı (Duygular -İnsan Davranışı ve Temas İletileri-Değişim) Bakış Danışmanlık ve Eğitim merkezi 2016
 • Çift İlişkisi Ve Teknoloji. Uzm. Psikolog Nesteren Gazioğlu 2016
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi. Psikolog Dr. Senem Zeytinoğlu 2016
 • Çift Terapisinde Terapödik Kartların Kullanımı. Uzm. Psikolojik Danışman Neylan Özdemir 2016
 • Çiftlerle çalışırken Nörobiyolojik Yaklaşım PACT (Stan Tatkin) Klinik Psikolog Eda Arduman 2016
 • Cinsellik Ve Cinsel Tedaviler IX. Ulusal Kongresi “Çocuğun Cinsel Eğitimi” Kursu. CETAD 2012
 • Toplumda Barış, Ailede Barış Sempozyumu 2016 ÇATED
 • II. Ulusal RORSCHACH ve Projektif Testler Kongresi. 2012
 • Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları. Atölye Çalışmaları. Şema Terapi Sempozyumu, Jeffrey YOUNG. 2006
 • Anne ve Çocukla Psikoanalitik Çalışma. PSİ Anne ve Çocuk Psikolojik Danışmanlık Merkezi. 2006
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri bölümünün ayda bir kez düzenlediği vaka toplantılarına katıldı. 2006
 • Analitik; Çocuk, Aile Değerlendirmesi İlk Görüşme. Türk Psikologlar Derneği. 2006
 • XV. Ulusal Çocuk – Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 2005
 • Gelişimsel Nöro psikiyatri I. Otizm Sempozyumu. 2003
 • TEACCH Programının Temel İlkeleri. 2003
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Tanı, Etiyoloji ve Tedavi. 2003
 • Gelişimsel Geriliği olan Çocuklarda Küçük Adımlar Programı Sertifikası. 2002

 

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİNDEN ALINAN SEMİNERLER

 • Gençlik Aşkları. Gençlik Üzerine Tartışmalar VI. 2005
 • Yitik ve Yas. Gençlik Üzerine Tartışmalar V. 2004
 • Çocuk Psikanalizinde Çerçeve ve Oyun. 2004
 • Gençlerde İntihar ve İntihar Girişimi: Çocuk Ergen psikanalizi Çalışma Grubu 2001
 • Sır/Sınır Olarak Beden. Gençlik Üzerine Tartışmalar 2001

 

YETİŞKİN VE ERGENLERE YÖNELİK ÖLÇEK VE TESTLER

 • RORSCHACH Testi (Analitik Yaklaşım)
 • TEMATİK ALGI Testi (T.A.T.)
 • MİNNESOTA Çok Yönlü Kişilik Envanteri (M.M.P.I.)

 

PSİKANALİZ SÜRECİ

Kişisel olarak haftada 3 gün olmak üzere (5 yıl) PSİKO ANALİZ’ den geçerek, danışanlara rehberlik etmek için gerekli değişim ve dönüşüm sürecini deneyimledi. Psikiyatr-Psikanalist Vehbi KESER. 2004 – 2009

ÜYE OLUNAN DERNEK

 • RORSCHACH ve Projektif Testler Derneği
 • Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)
 • EMDR Derneği (Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Sosyal Medya:

×

Merhaba!

WhatsApp'ta soru sormak veya bize bir e-posta göndermek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın (E-Mail Adresimiz: psikolojielika@gmail.com)

× Nasıl Yardımcı Olabiliriz?