PSİKOLOG ÇOCUK DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a):
  2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.b):

Tarafımıza müracaat edilmesi durumunda, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Meryem Gül Eren tarafından velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuza ait kişisel veriler talep edilmekte ve işlenmektedir.

İşbu kapsamda aşağıda detaylıca belirtilen kayıt ve belgelerdeki velisi/vasisi olduğunuz çocuğa ait kişisel verileri, sadece örnek kabilinden olmak ve hiçbir şekilde sınırlayıcı bir şekilde sayılmamak kaydı ile; randevu taleplerinin oluşturabilmesi, randevu planlanabilmesi ve organizasyonu çerçevesinde iletişim kurabilmesi, klinik işleyişinin düzenini ve randevu kontrollerinin sağlanabilmesi, randevularla ilgili gerekli hatırlatmalarda bulunulması, danışmanlık ve psikoterapi sürecini planlanabilmesi ve yönetilmesi, danışmanlık ve psikoterapi sürecinde sizi doğru bir şekilde anlamlandırıp süreci doğru bir şekilde devam ettirebilmesi, danışmanlık ve psikoterapi sürecinde sizin kişilik ve ruhsal özelliklerinize uygun olan yöntem ve yöntemleri gerekli araç ve testler ile belirlenebilmesi, danışmanlık ve/veya psikoterapi faaliyetinin sürdürülebilmesi, kliniğimizde yapılan danışmanlık ve/veya psikoterapi faaliyetleri doğrultusunda ödemelerin alınabilmesi, ödemeler ile ilgili size ait fatura bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanabilmesi ve mutad iş işleyişinin ispatlanabilmesi ve olası uyuşmazlıkların önüne geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir:

2.1. Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, Türk vatandaşı olmaması halinde pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, cinsiyet bilgisi gibi kimlik verileri ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer tüm kimlik bilgileri, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.2.  Adres, Telefon numarası, Elektronik posta adresi gibi iletişim verileri, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.3. Banka hesap numarası, IBAN numarası gibi finansal veriler, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.4. Psikolojik danışmanlık ve psikoterapi faaliyetlerinizin takip edilmesi amacıyla, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler, danışmanlık ilişkisinin devamı sırasında psikoterapi ve danışmanlık sürecine özgü olarak elde edilebilen kişisel veriler, Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve  “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Psikolojik danışmanlık ve psikoterapi faaliyetleri sırasında sizlere yönelik gerçekleştirebileceğimiz testler ve ölçekler vasıtasıyla velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuza  ait kişisel veriler işlenebilmektedir. İşbu testlerde ve ölçeklerde işlediğimiz kişisel veriler ve veri işleme amaçları ile ilgili olarak;

2.1. CAT Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, 3-10 yaş arasındaki çocuklarda temel ihtiyaçların karşılanması, kardeş kıskançlığı, beslenme ve tuvalet sorunları ve bunların aile tarafından ele alınışı ile ilgili bilgileri sağlama ve ruhsal dürtülerin anlaşılmasının sağlanması amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.2. TAT Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri; 14- 40 yaş arasındaki bireylerin rüyaları, fantezileri, eş seçimi ve meslek seçimindeki güdüleri gibi bulguların daha net bir şekilde araştırılması amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.3. Çocuk Rorschach Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, kişinin algılama, anlam oluşturma, kavrama ve kontrol süreçleri ortaya koyulabilmesi, danışanın kişilik özelliklerini ve ruhsal işleyişinin araştırılması amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.4. CAS Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, çocuğun zihinsel açıdan değerlendirilebilmesi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi, öğrenme güçlüğü olanların değerlendirilmesi, zihinsel engelli olanların değerlendirilmesi, travmatik beyin hasarı olanların değerlendirilmesi, ciddi duygusal bozuklukları olanların değerlendirilmesi, üstün zekalı çocukların değerlendirilmesi, planlama problemleri olanların belirlenmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.5. MOXO Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, kişinin dikkat, zamanlama, dürtüsellik, hiperaktivite performanslarının ölçülmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.6. Nöropsikolojik Testlerin uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, zihinsel ve davranışsal bozuklukların belirlenebilmesi, görsel-mekansal algılama, öğrenme, irdeleme ve genel yeteneğe kadar bilişsel faaliyetlerin belirlenebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.7. WISCR-R Zekâ Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, çocuğun zihinsel gelişimi hakkında bilgi alınabilmesi, öğrenme problemleri gibi sıkıntıların tanımlanabilmesi, rehabilitasyon ve eğitim programının hazırlanabilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.8. WISC 4 Zekâ Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, çocuğun zeka ve sosyal becerileri ile bilişsel yeteneklerinin ölçülebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.9. DENVER II Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, 0-6 yaş arası çocukların kişisel, sosyal, ince motor, kaba motor ve dil gelişimi becerileri ölçülerek gelişimsel değerlendirmesinin yapılabilmesi ve desteklenecek becerilerin belirlenebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.10. Bender Gestalt Görsel Algı Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, görsel motor işlevinin tespit edilebilmesi, çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarların saptanabilmesi ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmaların bulunabilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.11. Peri Masalları Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, çocuğun kişiler arası ilişkilerinin, ruhsal dinamiklerinin, benlik işlevlerinin, kaygısının doğasının, sorunlarla başa çıkma biçimlerini anlaşılabilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.12. Peabody Kelime Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, çocuğun alıcı dil becerilerini, resimlerle kelime(kavrama) ve kelime dağarcığı gelişimini belirlenebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.13. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri; çocuğun, kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme becerileri ölçülerek okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edebilmek amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.14. Alexander Pratik Zeka-Yetenek Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri; çocuğun, pratik zeka yetenekleri ve zeka zeviyesinin ölçülebilmesi, çocuğun uygun eğitime yönlendirilebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.15. Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri; çocuğun, görsel uyaranları tanıması, ayırt etmesi ve daha önceki deneyimlerle yorumlayabilme yeteneğinin tespit edilebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.16. Bender-Gestalt Görsel Algı ve Motor Beceri Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri; 5-11 yaş arası kişilerde görsel-motor beceriler, zihinsel gelişim ve organik beyin hasarının saptanması amacıyla Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.17. Goodeneough İnsan Çiz Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri; çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zekası hakkında bağlantı kurulabilmesi amacıyla Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.18. Kopptiz İnsan Çizimi Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri; çocuğun duygusal olgunluk seviyesi (yaşı) ve yaşanan olası sorunlarla ilgili bilgi edinilebilmesi amacıyla Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.19. Beton Görsel Bellek Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri görsel bellek, dikkat, görsel motor koordinasyon becerilerini belirlemek amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.20. Stanford Binet Zeka Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, çocuğun zihinsel düzeyinin tespit edebilebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.21. AGTE Gelişim Envanteri uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, bebek ve çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.22. Beck Depresyon Ölçeği uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, çocuğun depresyonunun karakteristik özelliklerini ve semptomlarını değerlendirilebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.23. Young Şema Ölçeği uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, çocuğun erken dönem uyumsuz şemalarının değerlendirilebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.24. Kısa Semptom Envanteri uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, çocuğun psikolojik semptomları ve şiddetlerinin belirlenebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.25. BECK Anksiyete Ölçeği uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, çocuğun anksiyete düzeyinin ölçülebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.26. Sınav Kaygısı Envanter ve Ölçeği uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, sınav kaygısı yaşayan öğrencileri tespit edilebilmesi, sınav kaygısının nedenlerinin ortaya çıkartılabilmesi, çözüm yollarının bulunabilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.27. Conners Anababa Dereceleme Ölçeği uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz DEHB’nun yaygınlığının belirlenmesi ve tanı koyulmasında tedavinin ve eğitimin etkisinin değerlendirilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.28. Öfke Kontrolü Ölçeği uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, çocuğun öfke durumunun ölçülebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

2.29. SCL 90 Testi uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, çocuğunuzda var olabilecek psikolojik belirtileri ve bu belirtilerin düzeyini belirlemek amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.30. Fibromiyalji Ölçeklerinin uygulanması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğunuzun kişisel verileri, bilişsel bozulmaların tespit edilebilmesi amacıyla; Kanun’un 6. Maddesinde kaleme alınan sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” başta olmak üzere “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

 

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması (KVKK 10.c):

Tarafımıza müracaat etmeniz halinde danışan veya danışan yakını olarak bizimle paylaşabileceğiniz veya tarafımızdan vakıf olunan kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamlarda kayıt altına alınarak mevzuattan doğan işlemlerin yürütülmesi, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, hizmetler ile finansmanının planlanması ve yönetimini sağlamak ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve Meryem Gül Eren bünyesindeki yetkili kişiler tarafından gerekli işlerin yönetilebilmesi amacıyla, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kurum ve/veya kişilerle de amaçları ile sınırlı olmak ve amaçları için gerekli olduğu ölçüde paylaşılabilecektir.

3.1. Herhangi bir hukuki ihtilaf yaşanması durumunda, hukuki ihtilafın aramızda iyi niyet çerçevesinde çözümlenebilmesi amacıyla veya yasal süreçlerin başlatılması için arabulucuya başvurulmasının zorunlu olması durumunda arabulucu ile;

3.2. Herhangi bir ihtilaf yaşanması ihtimal dâhilinde olan durumlarda ya da gerçekleştireceğimiz bir işlemde ya da sizin tarafınızdan gerçekleştirilen bir işlem karşısında hukuki durumumuzun ne olduğunu anlamak amacıyla ya da yasal haklarımız hakkında bilgi almak amacıyla ya da yasal sürecin başlatılması amacıyla avukatlarımız ile;

3.3. Klinik serverlarının denetlenmesinin gerekmesi, gerekli teknik tedbirlerin alınması, kişisel verilerin saklandığı, depolandığı dijital ortamlarda incelemenin yapılmasının gerekmesi, bir hatanın düzeltilmesinin gerekmesi, saldırı ya da sızıntı ihtimal veya endişelerinde inceleme ve kontrollerin yapılması amacıyla anlaşmalı olduğumuz IT firması ile;

3.4. Danışmanlık ve psikoterapi süreçleri doğrultusunda işlemlerin en doğru şekilde gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla hasta sevki / nakli yapılan kuruluşlara, diğer sağlık kuruluşlarına, doktorlara ve sağlık personelleri ile,

3.5. Mali ve finansal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek ya da faydalanabileceğimiz teşvikler hakkında bilgi almak ya da bir teşvikten faydalanabilmek ya da kar-maliyet hesabı gibi finansal hesaplamalar yapabilmek amacıyla anlaşmalı olduğumuz mali müşavir ile;

 

3.6. Psikolojik danışmanlık süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve bilimsel uygulama ve araştırmalarla literatüre katkı sağlanabilmesi amacıyla süpervizörle,

 

3.7. Herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda ve/veya suçun soruşturulması ve kovuşturulması halinde ya da herhangi bir denetim veya talep halinde ilgili adli ve idari makamlar ile yetkili düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile kişiler verileriniz paylaşılabilecektir.

 

  1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d): Kanun’un 11. Maddesinde ilgili kişilerin hakları kaleme alınmış olup bu madde kapsamında tarafımızla paylaşılan kişisel verilerin ilgili kişilerinin aşağıdaki haklara sahip olduğunu belirtmek isteriz:
  2. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  3. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  4. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

  1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
  2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
  4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklar konusunda ilgili kişiler taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Meryem Gül Eren) iletebilir ve ilgili kişiler için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirler.

×

Merhaba!

WhatsApp'ta soru sormak veya bize bir e-posta göndermek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın (E-Mail Adresimiz: psikolojielika@gmail.com)

× Nasıl Yardımcı Olabiliriz?