Klinik Psikolog
AİLE / ÇİFT / CİNSEL TERAPİSTİ
Bireysel Sorunlar, Aile Sorunları, İlişki sorunları, Bağımlılık, Cinsel sorunlar

Belge ve Sertifikalar

UZMANLARIMIZ

Meryem Gül EREN
Psikolog
Aile / Çift / Birey EMDR Europe Onaylı Sertifikalı EMDR Terapisti
Öz Geçmiş
Özge SONER
Uzman Psikolog
Yetişkin /Çift /Cinsel Terapist
Öz Geçmiş
Süleyman KÜÇÜKCAYMAZ
Uzman Psikolog
Uzman Psikolojik Danışman (Pedagog) Çocuk ve Ergen Terapisti
Öz Geçmiş
Ezgi AYDIN BAL
Uzman Klinik Psikolog
Uzman Klinik Psikolog Cinsel / Çift / Yetişkin & Ergen Terapisti
Öz Geçmiş
Betül ARSLAN
Psikolog
Çocuk / Ergen / Yetişkin / Aile Terapisti
Öz Geçmiş
Aylin İPEK TİMUR
Uzman Klinik Psikolog
İşitme Engelliler Yetişkin, Ergen ve Oyun Terapisti
Öz Geçmiş
Betül İLTER
Uzman Psikolog
EMDR Terapisti
Öz Geçmiş
Güneş TUGALTAY
Uzman Klinik Psikolog
Uzman Klinik Psikolog
Öz Geçmiş

Klinik Psikolog – N.Gülşah KARAGÖZ

Aile / Çift / Cinsel Terapisti
Klinik Psikolog Aile / Çift / Cinsel Terapisti

Eğitim Durumu

Lisans :  Haliç üniversitesi psikoloji bölümü (Burslu) 2004-2008
Yüksek Lisans : İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji 2008-2011

Terapi Eğitimleri

 • Haliç Üniversitesi “MMPI Kişilik Envanteri” Uygulama ve Yorumlama (05.2007 )
 • Rorschach ve projektif testler derneğinin “ Çocuğun Ruhsal Dünyasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi” Rorschach Eğitimi (Neslihan Zabcı)(10.2008)
 • Stratejik Aile Terapisi Eğitimi (Emre Konuk) (13-14.06.09 )
 • Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi (Davranış Bilimleri Enstitüsü-.Uzm Klinik Psk. Emre Konuk) (06.09 )
 • Cinsel Terapi CETAD I. Modül Eğitimi (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği) (17-19.10.09 )
 • Gottman Çift Terapisi (Dr. Jhon ve Julie Gottman) (I. Modül)(10.2010)
 • Tıbbi Hipnoz Eğitimi ( Dr. Ali Eşref Müezzinoğlu, Dr. Ali Özden Öztürk) (6 Ay süreli) (10.2010 )
 • Dr. Mehmet Zihni Sungur tarafından verilen “Kognitif  Davranışcı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu”(200 saat) (2.5 Yıl ) (16.11.2008)
 • 2011 Nörofizyoloji Temel Eğitimi ( Prof. Dr. Öget Öktem Tanör ile Çapa Tıp Fakültesinde 3 ay süreli Nöropsikolojik Test Batarya uygulaması( Stroop testi, Benton Çizgi Yönü Belirleme Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, Wechler Bellek testi, Semantik ve harf akıcılığı testleri, Wais ikili benzerlikler, İz sürme testi, SBST Testi, İşaretleme Testi, Boston Adlandırma , Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Raven Standart Progresif Matrisler Testi. (Çapa- Uzm Psk. Şükriye Akça)
 • Kognitif Davranışçı Terapi Derneğinin düzenlediği 3 Modül (Kişilik Bozukluğu, Alkol madde Bağımlılığı, Çift, Aile, Cinsel terapi ile 3.Dalga Terapiler Eğitimi ve Süpervizyonu) (1.5 Yıl) (2016-2018)
 • İleri düzey Çift ve Cinsel Terapi Eğitimi (M.Z. Sungur ile Kognitif temelli) 2019-….(Devam ediyor)

İş Deneyimleri

 • 2018-2019 Nişantaşı Üniversitesinde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi (İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü/Nöropsikoloji derslerine girdim)
 • 2009-2012 Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi (*Duygu durum bozuklukları ve Amatem Bölümünde) Sorumlu kat Psikoloğu olarak yatan hastaların seansları, grup terapi ve ergoterapilerini yürütülmesi.
 • *Yaşam Sağlık Polikliniği (Prof.Dr. Tanju Sürmeli yanında yarı zamanlı Nöropsikoloji alanında klinik seans görüşmeleri ve NPT batarya uygulamaları (Okullar ile eş zamanlı)
 • 2008 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Sağlığı Merkezi –(*Yetişkin ve Çocuk Psikoterapi seanslarının yürütülmesi)
 • *2015-07.2018 Muzipo Kids Altıntepe Şubesi Kurucu/Yönetici
 • 08/2011-2014 Amerikan Anaokulu Uzm.Psk./ Çocukların aylık gelişim raporlarının düzenlenmesi, Farklı çocukların tespiti ve aile danışmanlığı, anne-baba okulu kapsamında velilerin bilgilenmek istediği spesifik konularda, aylık seminerlerin düzenlenmesi
 • 2008- Deha danışmanlık (Çocuk –Ergen Danışmanlığı) (Part-time)
 • 2008-      Göztepe Şafak Hastanesi (Psikolog) (Part-time)
 • 2007-      Milenyum Anaokulu (Sorumlu Müdür-Psikolog)

Sosyal Medya: