Hizmetlerimiz

EMDR Terapi

EMDR Terapi

Göz hareketleri ile yapılan terapi; Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (Eye Movement Desensitizationand Reprocessing EMDR) adıyla bilinir.
Cinsel Danışmalık

Cinsel Danışmalık

Cinsellikle ilgili bilgi eksikliği ve yanlış inançlar, bireylerin nasıl davranacaklarını bilememesine yol açar.Cinsellik ve sonuçlarıyla ilişkili olumsuz duygu ve düşünceler korku, endişe, kaygı, panik gibi engelleyici duygusal tepkilere yol açabilir.
Bireysel Danışmanlık /Terapi

Bireysel Danışmanlık /Terapi

Bireysel psikolojik danışmanlık ve destek; belli bir rahatasızlığa odaklanarak yapılabileceği gibi, üzerinde anlaşılmış tek bir konuya yönelik olarak ta yapılabilir. İsteğe ve ihtiyaca bağlı olarak uzun, kısa süreli olabilir.
Aile Çift Danışmalığı

Aile Çift Danışmalığı

Aile -Çift Danışmanlığındaki temel çalışma konuları; aile içi iletişim, bağımlılık sorunlarına bağlı problemler, evlilik öncesi danışmanlığı, fiziksel, psikiyatrik sorunlara bağlı aile ve ilişki sorunları, evlilik problemleri, aldatma/aldatılma sorunları, Yaşlanma, emeklilik, aile içi krizler sayılabilir.
Çocuk Ergen Danışmanlığı

Çocuk Ergen Danışmanlığı

Çocukların yetişkinler gibi konuşarak kendilerini ifade etme becerileri gelişmediği için; çocukla iletişim, terapi, danışmanlık; bazen oyun terapileri, resim yaparak, bazen sanatsal aktivitelerle, psiko drama gibi yaşantısal yöntemlerle yapılır
Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

psikolojik destek, danışmanlık ve psikoeğitim sürecine hizmet edebilecek Gelişim testleri, Zeka testleri, Dikkat, Bellek, hafıza sorunlarını anlamaya yönelik Nöropsikolojik testler, Terapiye yönelik Kişilik Testleri uygulanmaktadır.
Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller www.elikapsikoloji.com sitesine ve site sahibi Meryem Gül Eren aittir. copyright © 2015 - 2019 - Sayaç : 41564
Bu sitede yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için kullanılamaz.